Напишете дума/думи за търсене

Разликите между стереотипите и половите роли

Идентифицирането на разликите между ролите на половете и стереотипите може да ни помогне да ги идентифицираме и премахнем. Да изградим по-добро общество, в което всички сме справедливо представени.
Въпреки големия социален напредък, постигнат от феминисткото движение и движенията за сексуално разнообразие, все още ни предстои дълъг път. Вярно е, че както стереотипите, така и ролите на половете се променят и се приспособяват към социалните изисквания на нашето време.
Какво обаче се има предвид, когато се говори за стереотипи и роли на половете? Как се различават?

Стереотипи

Може да разберем стереотипите като когнитивни конструкции, изградени от характерни атрибути, свързани със социална група.
Стереотипите могат да бъдат както положителни, така и отрицателни.

Стереотипирането се състои в правене на обобщения, които опростяват и групират идеи, вярвания и представи за другите.

Половите стереотипи
Като се вземе предвид предишната дефиниция, джендър стереотипите могат да се разбират като културно и исторически социални вярвания, които са изградени в съответствие с това, което голяма част от обществото разбира като мъж, жена или част от ЛГБТИК+ общността. С други думи, те се отнасят до характеристиките, приписвани на група хора, които се идентифицират с определен пол.

Изявления като „жените са по-емоционални от мъжете“ или „ЛГБТИК+ хората са по-отстъпчиви от цисджендър хората“ (лице, чиято полова идентичност е същата като пола, определен при раждането му) са полови стереотипи.


Проблемът с половите стереотипи е, че те са станали толкова натурализирани, че много пъти не мислим за последствията, които имат. Това важи особено за жените и сексуалните дисиденти, но може да се отнася и за мъжете.

Наличието на хиперстереотипни въображения за мъжественост или женственост кара тези, които не се вписват в тази нормативна рамка, да бъдат обект на критика, преценка и преследване.

Възпроизвеждането на тези стереотипи може да ни държи обвързани с ролите на половете. Това значително ограничава както възможностите ни за постижения, така и способността ни да изследваме напълно нашите таланти и способности.

Какво е роля?
Може да разберем концепцията за ролята по два начина:
• От социологическо-антропологическа гледна точка. Тук идеята за роля се отнася до начина, по който серия от ценности, нагласи и поведения културно се приписват на хората. Това зависи от мястото, което заемат в социалната структура.
• От психосоциална гледна точка. Тук ролята комуникира с начина, по който хората действат въз основа на очакванията, свързани с определена позиция.

Роли на пола
Ролите на половете са всички начини, по които джендър стереотипите се превръщат в поведенчески очаквания. Те са предварително установени и се проявяват в хората като определени предписани поведения.

С други думи, ролите на половете са средството, чрез което стереотипите се прилагат на практика. Например, че жените трябва да изпълняват задачи, свързани с грижи, или че мъжете трябва да бъдат доставчици на благосъстояние в семейството, или че ЛГБТИК+ хората трябва да бъдат животът и душата на партито. Това е форма на натурализация на стереотипите, свързани с пола. Натурализация, която се изразява чрез очакването, че хората се държат по предвидими начини в зависимост от тяхната полова идентичност.

Възможно ли е да се трансформират половите роли и стереотипите?
Всички ние сме абонирани за половите норми още преди да сме се родили. Много от идеите, които имаме за това какво е да си мъж или жена, ни изглеждат естествени. Затова сме склонни да ги приемаме за даденост.

Поради тази причина трябва да започнем да променяме нормите за пола. За тази цел трябва да си зададем въпроси за социално конструирания характер на естетическите мнения. Трябва да вземем предвид нашите начини на връзка, отношението към любовта и ухажването, избора на професии и детските играчки сред много други измерения, които могат да бъдат свързани с определени полови норми.

След като направим това, ще ни бъде по-лесно да идентифицираме всякакви полови роли и стереотипи в собственото си поведение и във вида поведение, което очакваме от другите. Трансформацията на тези модели зависи от нашите собствени действия.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X