Напишете дума/думи за търсене

БУРАЛЛ - новото поколение микроторове за листно подхранване

„БУРАЛЛ” е запазена българска марка микроторове за листно подхранване, които се характеризират с балансиран състав по отношение на основните, второстепенните и микрокоелементите, осигуряващ пълноценна подкрепа на жизнедеятелността на растенията и поддържащ необходимия за техния растеж тонус. Съставите на микроторовете са съобразени със закона на Либиг за минимума.”Добивът от културата се ограничава от недостига на един елемент”. Микроторовете „БУРАЛЛ” съдържат всички необходими микроелементи, регулиращи ензимните процеси, в оптимални концентрации. Прилагането на иновативните технологии „ПЕНЕРГЕТИК” и „ГРАНДЕР” при производството на микроторове „Буралл“ ги прави бързо усвояеми и високо активни. Естественият резултат от това съчетание са високите добиви и превъзходното качеството.

Микроторовете от Фамилия „БУРАЛЛ” предотвратяват възникване на хлороза, умора на почвата, стреса след градушки, суша, обработка с хербициди.

Микроторовете „БУРАЛЛ” подържат рН в интервала 5,2 – 6,0, най- подходящо за усвояване на хранителните елементи.

Микроторовете от Фамилия „БУРАЛЛ” са течни . С тяхната употреба бързо се преодолява стреса след третиране с хербициди и «ледена роса» при предозиране на хербицида. Незаменими в критични ситуации - градушки , наводнения, ограничено кореново хранене, причинено от засушаване. Предотвратяват умората на почвата и недостига на сяра. Лесно се прила гат, не запушват дюзите. Опаковки- 0,2 л; 1 л; 10 л. 1000 л.

БУРАЛЛ NK 2,0 SO3 С универсално действие . Препоръчва се за житни култури, зеленчуци, лозя и др.в дози по 500 мл/дка.

БУРАЛЛ NK 4,0 SO3 За бобови култури –нахут, боб и др.Бор – 2 г/л, цинк -2,5 г/л,Молибден и кобалт по 60 мг/л,манган 2 г/л и др.

БУРАЛЛ NK 10,5 SO3 Предназначен за пролетно третиране на рапица Специално разработен за култури с висока нужда от сяра (рапица , пшеница, захарно цвекло). Разтвор със завишено съдържание на азот (N) – 36 г/л, сяра(S)-105 г/л, бор (B)- 2 г/л.

БУРАЛЛ NK 9,0 SO3 Предназначен за есенно третиране на рапица. Азот – 60 г/л, Сяра – 90г/л, бор -3 г/л, желязо 6 г/л, цинк -5г/л молибден – 60 мг/л. Доза 400 мл/дка.

БУРАЛЛ NK 5,5 SO3 Препоръчва се за житни култури, слънчоглед ,царевица и др.в дози по 450 -500 мл/дка. Съдържание на азот (N) – 20г/л, сяра(S) – 55г/л, бор (B)-2г/л, Манган (Mn)-1 г/л, Мед (Cu)-2 г/л, цинк(Zn) – 2,5г/л и органични киселини..

БУРАЛЛ NK 5,5 SO3 10 АК SO3 Препоръчва се за житни култури, слънчоглед ,царевица и др.в дози по 250 -300 мл/дка.Съдържа 18 Амино киселини ,органични киселини, микроорганизми , микроелементи и 55г/л сяра.

БУРАЛЛ NРK 2,5 SO3 Течен с широк спектър на приложение (слънчоглед, житни царевица, зеленчуци, овощни, етерично маслени култури и др

БУРАЛЛ NРK 5,5 SO3 +В Препоръчва се за, слънчоглед ,царевица, лозя и др.в дози по 450-500 мл/дка. Съдържание на бор 2,5 г/л, цинк– 2,5 г/л, мед– 1 г/л сяря -55 г/л и др

БУРАЛЛ NРK 5,5 SO3 + Zn Специално за царевица. Цинк 5000 мг/л, мед- 1000 мг/л.

БУРАЛЛ- калций (СаО- !6%) Калциев хлорид разтворен в ревитализирана вода

БУРАЛЛ –калций +азот (СаО – 17%; N общ -10%. Калциев нитрат разтворен в ревитализирана вода по технологията ПЕНЕРГЕТИК.

Микроторовете от Фамилия „БУРАЛЛ” се комбинират с продукти за растителна защита с изключение на бордолезов, сяро- варов разтвор и алкални разтвори.

Катионните елементи (желязо, мед, кобалт, манган , цинк) са хелатирани с EDTA.за всички състави.

X