Напишете дума/думи за търсене

Доц. д-р инж. Надя Миланова: До 10 години обучението в университетите ще е предимно дистанционно

Доц. Надя Миланова преподава „Управление на проекти“, „Мениджмънт“ и „Маркетинг“ в Нов български университет и същевременно ръководи, консултира и реализира проекти в областта на туризма, строителството и онлайн обучението. Член е на постоянната комисия по стопански науки и управление в Националната агенция по оценка и акредитация към Министерския съвет и един от създателите на дистанционното обучение.                                  

Интервюто на доц. Надя Миланова е част от специалното издание на „24 часа“ и MILA.bg „Жените – Умен свят“, посветено на дамите с визионерски нюх. След изключителния успех на първото подобно издание - „Жените, които променят“, екипът ни надгради своето търсене на успели личности и събра в 200 луксозни страници визията за утрешния ден на едни от най-проспериращите и вълнуващи българки. Прочетете ги.

- Кога сте грешили най-много? Кога сте стигали в задънена улица и как сте намирали изход от нея?

- Когато бях неопитна и млада, но грешките не бяха толкова сериозни. На по-късен етап, с натрупания опит си дадох сметка, че съм грешила именно в моментите, когато съм смятала, че съм научила много. На 40 години, след последния (засега) урок, си дадох ясна сметка, че цял живот човек се учи. Вече съм много по-внимателна при вземането на решения, тъй като винаги има изненади. Стремя се да избягвам „задънените улици“, тъй като много често проблемите не са в детайлите на конкретната дейност, а идват от взаимоотношенията между хората.

- Как избрахте вашия път – със сърце, разум, съвест, добра информация?

- Израснах в семейство на инженери и това предопредели избора ми. Въпреки че завърших с отличие, в България нямаше реализация за специалисти от моята професия. Успоредно със следването в Техническия университет - София, записах втора специалност в УНСС, тъй като времето беше много динамично и имаше нужда от икономисти. При преминаването на България от планова към пазарна икономика все още нямаше много информация и литература, затова заминах да следвам в Германия, където натрупах знания от страни, които отдавна са приели и прилагат принципите на пазарната икономика. В резултат на всичкото това „търсене“ започнах да работя на административна длъжност в Нов български университет като директор във Факултета по дистанционно обучение. Там осъзнах, че моето призвание е да съм преподавател. Само добрата теоретична подготовка не е достатъчна за пълноценното обучение на студентите, а е необходимо да се потърсят примери и резултати от реалния бизнес. Да може да черпиш знания от теорията и практиката едновременно, е голям плюс.

- Кои са трендовете във вашия бранш – тези, които вие създавате, и тези в света, които следвате?

- Новите тенденции се налагат в хода на задоволяване на възникващите все по-нови нужди на пазара. Към днешна дата фирмите се конкурират по бързина на действието, тъй като почти всички други фактори, но най-вече цената и качеството са съизмерими поради глобализацията на пазарите. Световните трендове и трендовете, които се създават, са неизменно свързани. В условията на COVID пандемията в сферата на туризма усилията ни се насочиха към повишаване на вниманието за опазване на здравето на клиентите, промяна в начина на настаняване и изхранване на гостите, преориентиране на голяма част от помещенията във фамилни стаи, осигуряване на изолираност и самостоятелност. В строителния бранш – наред с тренда устойчивост, който следваме, се стремим към въвеждане на нови материали и технологии и удовлетворяване на потребностите на пазара, който става все по-претенциозен и със завишени изисквания. В образованието – наложиха се безусловно дигиталните технологии, онлайн базирано дистанционно обучение с интерактивни, мултимедийни и учебни видеоматериали.

- Как убеждавате да ви следват? Дайте пример за идея, проект във вашия екип.

- В преподавателската си дейност най-удовлетворена се чувствам, когато видя, че съм успяла да „запаля“ студентите си, както и когато успея да събудя в тях желание за реализиране на наученото и да се насочат към професията „мениджър на проекти“. Като проджект мениджър целта ми е да накарам целия екип да приеме като лично предизвикателство реализирането на проекта, да проявява отговорност, съпричастност, креативност в целия му жизнен цикъл. Даването на личен пример за мен е в основата. Стремя се да ги науча на дисциплинираност и точност, ангажираност към задачите, инициативност.

- Иновациите, които правите в бизнеса, за да сте с крачка напред?

- Движеща сила е промяната, прилагането на нестандартни подходи. Говоря за промяна в подхода на управление, в начина на взимане на решения, в обкръжаващата среда, дори в интериора (визирам един от управляваните от мен проекти в сферата на туризма). Всички тези действия са довели до положителни резултати, до това да изпреварим конкурентите си, защото към днешна дата бързината на действие, на взимане на решение е най-конкурентният фактор.

- Имате ли класация на важните качества, които отличават лидера и визионера?

- Визионерът е този, който има погледа „в бъдещето“, този, който вижда идеята, изготвя стратегията за постигането й, вижда резултата от нея. Лидерът е човекът, който умее да убеди и приобщи екипа в нейната реализация, да организира изпълнението й, да мотивира участниците. Визионерът и лидерът често пъти са един и същи човек.

- Какви възможности дава дигитализацията на вашия бизнес и на икономиката като цяло?

- Според мен до 10 години обучението във висшите учебни заведения ще е предимно дистанционно, тъй като то дава редица възможности и има съществени преимущества като: възможността за участие в лекции, независимо от местоположението ни; многократното прослушване на записите на лекциите, мултимедийните (интерактивни) и учебни видеоматериали, които повишават ефективността на обучението; пестене на време за придвижване до университета и др. При управлението на проектите с използването на информационните технологии се скъсява жизненият цикъл на проекта, позволява бързо и лесно рекламиране на създаваните услуги в интернет пространството и социалните мрежи; позволява бързо набавяне на всякаква необходима информация.

- Как се отглеждат лидери? Вие виждате ли добра среда за тях в образователната система и в начина на правене на бизнес в България?

- Лидерите се раждат. България е изключително благодатна среда за отглеждането им. В чужбина всичко е уредено и предначертано. Завършвайки образованието си, младите хора се реализират на пазара на труда, израстват в кариерата си. Докато в България самата икономическа среда и начинът на правене на бизнес са доста по-трудни, необходимо е освен знания да притежаваш находчивост, амбициозност, гъвкавост, приспособимост, пробивност, адаптивност, усет и умения за реакция в различни ситуации. Всички тези качества и умения формират успешния лидер.

- Как вашата компания се грижи за своя екип и за хората, които имат нужда от подкрепа извън стените на офиса?

- За да бъде един екип ефективен, сплотен и дългосрочен, само служебните отношения не са достатъчни. Винаги се старая да създам ползотворна и приятелска среда, в която по-лесно и приятно се работи. Не спирам да въвеждам различни начини за поощряване, помощ, подкрепа на хората от екипа. Много често помагам на колегите си и ги подтиквам да надградят обучението си или да се насочат към друга професионална област, тъй като в хода на съвместната ни работа съм видяла личните им умения и потенциал в дадена насока.

- По какво разбирате, че една идея или проект ще донесе успех?

- Истината е, че дадена идея може да звучи страхотно, но от моя дългогодишен опит знам, че от раждането на идеята до взимането на решение да се реализира като проект трябва да се направи внимателно и задълбочено проучване, анализ и оценка. Ежемесечно оценявам много прекрасно звучащи идеи, но за реализация препоръчвам много малка част от тях. За мен една идея е успешна, ако е иновативна, съвпада с фирмените цели, ако финансово можете да си я позволите и имате капацитета да я реализирате. Едни от най-добрите съветници в преценката са експертизата и натрупаният опит. Преди да се премине към реализирането й, е необходимо да се оцени рискът, да се извърши детайлен анализ на пазара, финансов анализ, проучване на всички други фактори, свързани със спецификата й.

Може да намерите „Жените – Умен свят“ на местата за продажба на списания в цялата страна. 

  • Ключови думи:
X