Напишете дума/думи за търсене

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи стартира прилагането на Стандартизирани товарови профили на свободния пазар на електроенергия

Момчил Андреев, управител на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕООД.

Дружеството разработи специална онлайн платформа за подаване на заявления през Интернет

От 1 април 2016 г. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи стартира прилагането на стандартизираните товарови профили (СТП). Чрез тях домакинствата и малките фирми, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на количеството консумирана електрическа енергия, могат да участват на пазара по свободно договорени цени.

Стандартизираният товаров профил представлява поредица от коефициенти, която показва почасовото разпределение на потреблението на активната електрическа енергия за тип обект за даден период от време. След задълбочен анализ ЕНЕРГО-ПРО Мрежи разработи 7 профила - 2 за битови клиенти, 4 за стопански потребители и 1 за улично осветление. Те са съобразени със спецификата на потребление на отделните групи клиенти в различните типове населени места. СТП бяха публикувани на Интернет страницата на дружеството на 31.01.2016 г.

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО, които са избрали доставчик на пазара по свободно договорени цени, трябва да подадат заявление за смяна на доставчик на електрическа енергия със стандартизиран товаров профил. За тяхно улеснение и удобство дружеството разработи специална онлайн платформа за електронни услуги на ЕНЕРГО-ПРО на Интернет адрес online.energo-pro.bg. Чрез нея клиентите могат да подадат подписаните с квалифициран електронен подпис заявления за излизане на свободния пазар, без да посещават Център за обслужване на клиенти.

Клиентите на дружеството, които не разполагат с квалифициран електронен подпис, могат да подадат заявления за смяна на доставчик на електрическа енергия със стандартизиран товаров профил в Центровете за обслужване на клиенти във Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Габрово, Русе, Разград и Силистра.

Прилагането на стандартизираните товарови профили от 1.04.2016 г. не оказва влияние върху формирането на сметките за електрическа енергия. Фактурите на клиентите ще отразяват тяхното реално потребление и ще се формират в зависимост от индивидуалните условия и цени в техните договори за доставка на електрическа енергия със съответния търговец. На свободния пазар може да се договаря единствено цената на електрическата енергия, а цените за мрежови услуги и за задължения към обществото се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X