Напишете дума/думи за търсене

Как да си изберем съпруга

Дядо Андрей решил да задоми сина си Георги. Искал да му помогне да избере най-добрата мома. А как това да стане бил научил от своя дядо. Решил да прати сватовници в трите края на селото, да изучат три моми, като поразпитат: дали живее момата в добри отношения с дружки и съседки, има ли наклонност към къщовничество, тъкане, шиене, обработване на земята, отглеждане на цветя в градинка, пее ли в дома си, рано ли простира прането, спи ли до късно, ходи ли за дърва и уморява ли се бързо.

Минало се време, сватовниците дошли да разкажат.

Първата намерила мома хубавица, гиздава на хорото, но нямала наклонности към къщовничество, спяла до късно.

Втората намерила мома работна, която тъче, шие, рано простира, но нямала добри обноски с дружки и съседки.

Третата мома много шътала, но претупвала работите. Замитала боклука под рогозката. Прането й не било бяло. Тигелът й бил крив като шиела….

Затруднил се дядо Андрей, коя да избере. В този миг пристигнала жена му, г-жа Пена, и съобщила благата вест:

- Стига сте търсили. Намерих мома: образована, красива, работлива, и езици знае, и добра плата получава – завършила е Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив!

Оженили Георги и заживели щастливо.

Научете повече за Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите на адрес: www.uard.bg

X