Напишете дума/думи за търсене

Кога е правилният момент за сключване на застраховка живот?

Източник: GettyImages

За повечето неща в живота има подходящо време и правилен момент.

И ако знаем кога е той ще може да извлечем повече ползи. Има подходящо време за море. Правилен сезон за изкачване на някой връх. Правилен момент да учим езици, да тренираме конкретен спорт, да правим планове за бъдещето, да станем родители и т.н.

А има ли правилен момент за сключване на застраховка „Живот“?

В тази статия няма да се спираме в детайли какво точно е застраховката живот, дефиниции, параметри и т.н. Такъв тип информация има достатъчно в интернет. Но колкото и подробна да е тя, ще бъде абсолютно безполезна, ако преди това не си зададем два въпроса: Какво е животозастраховане? и Кога е правилният момент да сключа застраховка „Живот“?

Какво е животозастраховане?

В основата си животозастраховането е финансова подкрепа при настъпване на непредвидени, неблагоприятни събития, свързани с живота и здравето на застрахованото лице.

Видове застраховки живот

Има три типа застраховка „Живот“:

- Чисто рискова - в този случай се осигурява плащане на конкретна, предварително договорена сума само при настъпване определени непредвидени обстоятелства.

- Спестовна застраховка - представлява комбинация от застрахователни покрития и дългосрочно спестяване на суми, като има предварително гарантирана сума за получаване в края на периода.

- Инвестиционна застраховка - това е отново комбинация от застрахователна защита, но вече с възможност да се инвестира на световните фондови борси, с цел да се постигне по-висока доходност.

Освен това, застраховката Живот има и няколко емоционални компонента:

- СПОКОЙСТВИЕ, че важните за нас неща са защитени.

- НАДЕЖДА, че, ако нещо се обърка, ще имаме решение.

- УВЕРЕНОСТ, че може да се фокусираме върху изпълнението на мечтите си.

Какво трябва да вземете предвид при сключване на застраховка живот

Първо трябва да уточним при какви житейски обрати искаме да имаме финансова подкрепа – заболяване, злополука, загуба на живот и други. Вариантите са много.

Вид осигуровка: чиста или смесена

След това решаваме какъв тип застраховка искаме.

В някои случаи може да се направи един или комбинация от два типа, защото всеки застрахователен план има своите предимства.

Застрахователните цели

Избираме типа застраховка и в зависимост от застрахователните цели, които си поставяме.

Чисто рисков план

Той може да покрива различни рискове и е на достъпна цена. Той е подходящ, когато целта ни е да се защитим от непредвидени обстоятелства, а не да получим акумулирана сума при изтичането на периода на застраховката.

Спестовен план

С него се гарантирана спестена сума в края на периода. Избираме го, когато искаме да комбинираме защита за себе си или за близките си с натрупването на определен финансов ресурс през годините – за жилище, за образование, за допълнителен доход при пенсиониране;

Инвестиционен план

Към него се насочваме, когато искаме възможност за постигане на по-висока доходност. Той комбинира защитата срещу последици от непредвидени обстоятелства с възможността за постигане на висока доходност от вложените средства.

Времевият хоризонт: дългосрочна или краткосрочна застраховка

Следващата стъпка е да изберем за какъв период е необходимо да бъдем защитени. Периодът трябва да е съобразен с нашите цели.

Например защита на стандарта на семейството, пари за образование на детето, погасяване на кредит и т.н. Има застрахователни решения за различните житейски намерения.

Предимствата и недостатъците на дългосрочната застраховка

В общия случай дългосрочната застраховка, която е за период 15, 20 и повече години, е в полза на застрахования по няколко причини:

- Цената на застраховката се запазва през целия период, въпреки че с напредване на възрастта на застрахования се увеличават рисковете, свързани с живота и здравето му;

- Цената и параметрите на застраховката не се променят, дори когато възникне някакво заболяване.

Разбира се, недостатъкът е един и той е поемането на финансов ангажимент за дълъг период от време.

Тежестта на този недостатък може да се намали чрез по-ранното откупуване на застраховката. Това е възможност, която застрахователят ни предоставя да прекратим застраховката си по-рано от договорения срок.

Сумата, която получаваме, зависи от типа на застраховката и от срока, оставащ до изтичането й.

Данъчните облекчения

Застраховката „Живот“ намалява с до 10% данъчната основа /това е брутната заплата след приспадане на осигуровките/. Застраховка, сключена за 15 и повече години, е с по-добри условия при ползване на данъчни облекчения спрямо такива под 15 години.

Кога е правилният момент да сключа застраховка „Живот“?

Някои професии и хобита са по-рискови от други. Факт. Но всички се разхождаме по улиците или караме колите си и сме изложени на постоянен риск от възникване на злополуки.

Не можем да предвидим в кой период от живота ни може да се случат неблагоприятни събития. Затова винаги е по-добре да сме защитени. Колкото сме по-млади, толкова цената на застраховката е по-изгодна за нас.

Но само това не е достатъчно. Може да е късно да се застраховаме, ако вече е възникнало някакво заболяване. Затова правилният момент за застраховане е докато сме млади и здрави.

Правилният момент е и когато станем родители. Застраховката показва каква е нашата ценностна система. Тя е израз на отговорността, която сме поели за децата си.

Правилният момент да се застраховаме е и когато искаме да защитим родители и близки, които са финансово зависими от нас.

И когато имаме кредити или други задължения. При неблагоприятни ситуации те биха се стоварили като тежест върху нашите наследници.

Често се отнасяме към застраховката “Живот“ като към нещо непотребно. Подминаваме темата с неудобство или с почукване на дърво, за да не „дърпаме дявола за опашката“. Но има житейски обстоятелства, които не могат да се разрешат по този начин. А с малко предвидливост и загриженост. За нас и за близките ни хора.

И така: Кога е правилният момент да сключа застраховка „Живот“?

Ако нямате застраховка „Живот“ – отговорът на този въпрос е сега.

Ако вече имате сключена застраховка, сега е моментът да я преразгледате. Отнесете я към потребностите и стандарта си на живот днес. Ако имате нужда от съдействие - изберете финансов консултант, който може да ви помогне да подредите по важност целите си и да набележите стъпки за тяхното финансово обезпечаване.

Не отлагайте. Правилното време за правенето на правилните неща е винаги днес.

X