Напишете дума/думи за търсене

Най-добрите неща, които Платон е казал за разбирането на света

Някога Древна Гърция е означавала разкош и мъдрост. Философи като Платон съжителстват с поети, математици, астрономи и други учени.
Нямало обаче никой по-добър от Платон, който да изрази мислите на своето поколение. Най-хубавите неща, които той някога е казвал, са относно разбирането, индивидуализма и себепознанието.

Някои казват, че Платон е бил един от най-реакционните хора на своето съвремие. Макар да е вярно, че дългата сянка на Сократ повлиява на постиженията му, това не омаловажава неговите достижения.
Благодарение на своите открития той присъединява към Аристотел и Сократ като една от големите фигури на западната философия. Философията, която днес се превърна в основата на нашето образование, политика и съвременна мисъл.

1. „Не очите виждат, а по-скоро ние виждаме през нашите очи.“
Платон използва „Алегорията на пещерата“, за да обясни връзката между физическия свят и света на идеите. Групата от хора, оковани в пещерата, вярва, че това е единствената реалност.
Когато видели какво има отвън, слънцето увредило очите им. Те искали да се върнат на тъмно, защото е по-удобно и с това са свикнали. Когато се върнали обаче, възприятието им за реалността се било променило.
С тази басня философът ни подтиква да се запитаме защо сме оковани. Страхуваме ли се от това, което може да открием, ако пуснем веригите си?

Сенките, които виждаме в пещерата, симулират измамна реалност и ни отвличат от истинската реалност: какво се случва навън.

2. „Мъдрият човек винаги ще иска да бъде с този, който е по-добър от него.“
Една от най-добрите поговорки на Платон се концентрира върху неговата вяра, че светът трябва да се управлява от философи. Според него те са най-мъдрите и способни да управляват.
Тъй като принадлежал към аристократично семейство, той бил дълбоко антидемократичен, макар че никога не се страхувал да покаже недоволството си от държавните мерки.

Той се възхищавал на много други философи, като Сократ, от когото смятал, че може да научи много. Заради него той открива абсолютистка концепция за универсалната истина, извън идеите, които би могъл да има като личност.

Винаги е необходимо да се обграждате с хора, които могат да ви научат на нещо, дори и да не сте съгласни с тях.

3. „Ние трябва да търсим причина, различна от Бог, за нашите злини.“
Платон бил голям почитател на Сократ и един от неговите ученици. Поради това смъртната присъда на Сократ за разпространение на предполагаеми езически теории го засяга дълбоко. Той смята за несправедливо да бъде екзекутиран за предлагане на алтернативни идеи.

От своя наставник Платон научава, че хората не са лоши по природа, а по невежество. Самият човек е господар на своите действия и отговорен за своите решения. Да се скриеш в идеята Бог, за да правиш несправедливи неща, е отклонение.

4. „Никоя човешка кауза не заслужава такова безпокойство.“
Това твърдение се превърна в една от най-известните поговорки на Платон. Никоя човешка кауза не заслужава нашата мъка и стрес. През повечето време се тревожим за тривиални неща, които имат лесно решение.
В ситуация, в която тревожността е наистина оправдана, трябва да се справим с нея. Не може да го оставим да повлияе на здравето ни или да ни накара да се чувстваме още по-нещастни.

5. „Търсенето на доброто в нашите ближни ще ни помогне да намерим доброто в себе си.“
Този пети съвет ни показва значението на разбирането и добротата. Максимата на Платон била да установи праведен режим, който да позволи на всички хора да живеят в мир.
За съжаление той не успява. Никога обаче не е късно другите да опитат.


Помагането на другите е от полза не само от тях, но е и от полза за нас. Кара ни да се чувстваме полезни и ни позволява да съпреживяваме другите, давайки ни чувство на удовлетворение.
Платон изпреварва времето си. Въпреки цялата критика, която получава за своите антагонистични позиции, неговите учения са валидни и до днес.

Проблемите ни са много сходни и може би, ако приложим съветите му на практика, бихме се научили да виждаме живота от друга гледна точка.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X