Напишете дума/думи за търсене

Превенция на суицидното поведение при тийнейджъри

Хиляди тийнейджъри посягат на живота си. Суицидното поведение при подрастващите се превърна в епидемия. Смята се за една от основните причини за смърт по време на юношеството. Това е етап, белязан от промени на биологично, социално и психологическо ниво.
Епидемията може да бъде предотвратена, ако вземем мерки да спрем това отчаяно поведение.

Статистиката сочи, че хората, които се самоубиват, обикновено преминават през определени общи фази. Първо, те мислят за проблема. След това говорят за намерението да отнемат собствения си живот (чрез заплахи или вербални и невербални изрази), планират го и в крайна сметка го изпълняват.

Интервенции за предотвратяване на суицидно поведение при юноши


Световната здравна организация под надслов „Живей живот“ популяризира серия от препоръки за предотвратяване на самоубийства. Те са емпирично базирани стратегии, подкрепени от научни доказателства.

• Ограничете достъпа до средствата за самоубийство. Например наркотици.
• Насърчавайте социално-емоционалните умения на подрастващите.
• Ранно идентифицирайте, оценявайте, управлявайте и проследявайте всеки, който е засегнат от суицидно поведение.

Как да предотвратим самоубийството при юноши
Отговорът на този въпрос е сложен, тъй като има значителен брой интервенции с цел предотвратяване на суицидно поведение при юноши.

Превенцията може да се извърши в множество контексти. Те варират от семейството, през училището или общността, до индивида.

Наред с професионалния съпровод, подкрепата от семейството и приятелите е ключова за превенцията.

Моделът AIM-SP: ефективна стратегия за предотвратяване на суицидно поведение при юноши
Моделът AIM-SP интегрира различни интервенции. Започва с оценка, при която терапевтът ясно и изрично пита юношата дали изпитва или някога е изпитвал суицидни мисли. Целта на тези въпроси е да се идентифицират фактори и елементи, които могат да се считат за риск.

Впоследствие терапевтът провежда психотерапевтична интервенция, която подкрепя безопасността на юношата.
Задължително е в този процес да бъдат включени семейството и приятелите.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X