Напишете дума/думи за търсене

Седемте пророчества на маите

ЧЕТВЪРТОТО ни известява за подмладяването и раззеленяването на планетата, когато ледът и снеговете от полюсите ще се превърнат във вода, която ще стигне до места, където не я е имало през последните хилядолетия. Това ще промени формата на континентите, където живеем сега. Магнитното поле на земята отслабва, появяват се огромни дупки над полюсите, които ще допуснат радиоактивните лъчи на Слънцето до повърхността на планетата. Маите са казали, че това е начин, по който Земята се пречиства и самоозеленява.

ПЕТОТО предрича, че всички системи, основани на страха, върху които е изградена нашата цивилизация, ще се трансформират едновременно с планетата и човека, за да отстъпят на една нова ера на хармония. През следващите години ще видим как се разпада политическата и икономическата система. Ще се разпадне и електрозахранващата мрежа и това ще доведе до тотална криза на всички нива - правораздаване, политика - социална, военна, религиозна. Това ще промени цялостно структурата на обществото. Съвременното общество по принцип е ориентирано към агресия и защита, не е съвместимо с една универсална хармония. Системите ще се разпаднат, за да се изправи човекът сам срещу себе си, за да разбере необходимостта да реорганизира обществото, за да продължи по пътя на еволюцията, който ще ни позволи да разберем сътворението.

ШЕСТОТО разказва за финала на прехода на този календарен цикъл в следващия - Галактическото зазоряване. То предрича, че през следващите години ще се появи комета, чиято траектория ще застраши съществуването на човечеството. Маите са виждали кометите като вестители на промяна, които идват, за да нарушат съществуващото равновесие, за да се променят структурите, позволявайки еволюцията на колективното съзнание. Всички условия, дори най-неблагоприятните, са възможности за опознаване на живота, за развиване на съзнанието и разбиране на сътворението. Затова човекът непрекъснато се изправя пред неочаквани ситуации, които причиняват страдание. Това го подтиква да обмисли своите отношения със света и другите хора. Така посредством много опити през много животи, той ще разбере универсалните закони и смисъла на сътворението. За маите Бог е проявата на живота, намира се във всички форми и е безкраен.

СЕДМОТО е свързано с преминаването на нашето съзнание в ново измерение, където ще живеем в хармония с планетата в една вселена на мир и разум. След 2012 година светлината от центъра на галактиката ще синхронизира всички живи същества, ще им позволи съзнателна вътрешна промяна, която ще създаде нови реалности. Всички човешки създания ще имат възможността да се променят и да отхвърлят своите ограничения, ще получат ново сетиво - комуникация посредством мислите. Онези, които намерят вътрешен мир, повишавайки жизнената си енергия, ще повдигнат своите вибрации от страх към любов. Ще могат да усещат и да се изразяват чрез мислите си и така ще разцъфти една нова сетивност. Енергията от лъчите, които изпраща Хунаб Ку, активира генетичния божествен код на хората с по-високи вибрации.

Една от най-големите промени ще е на планетарно ниво. Ще се роди колективното Съзнание. Всички хора ще бъдат свързани помежду си като едно цяло - Голямото раждане на едно ново същество в галактическия ред. Интеграцията на индивидуалните съзнания на милиони хора ще събуди нов вид съзнание, когато всички ще разберат, че са част от единен гигантски организъм. Способността на хората взаимно да четат мислите си ще доведе нова революция в цивилизацията, ще се разпаднат всички ограничения. Лъжите ще изчезнат завинаги, защото никой не би могъл да скрие нищо.

Ще започне една прозрачна епоха на светлина, която не ще бъде затъмнена от насилие и негативни емоции.

Ще изчезнат законите, контролът отвън, полицията и военните. Всеки сам ще бъде отговорен за постъпките си, задълженията и правата ще бъдат пазени не с помощта на силата, а на съзнанието.

Ще има едно световно правителство, съставено от най-мъдрите и високоразвити хора на планетата. Няма да съществуват граници и националности.

Ще отпаднат ограниченията на частната собственост, няма да имаме нужда от пари като средство за размяна. Ще използваме нови технологии за производство на светлина и енергия. С тяхна помощ ще се трансформира материята, създавайки по опростен начин всичко необходимо, слагайки завинаги край на бедността. Хората ще разширят разбирането си за порядъка във Вселената. Комуникацията чрез мисълта ще създаде една нова имунна система, елиминирайки ниските вибрации на страх, създадени от болестите. Ще се удължи и човешкият живот.

       
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X