Напишете дума/думи за търсене

Меките умения, които притежават добрите лидери

Меките умения са важни за лидерите. Докато много дейности могат да се вършат по-добре с машини, емоционалната интелигентност остава единствено човешко умение... поне засега.

Меките умения стават все по-актуални във всички области. Експертите смятат, че те ще продължат да бъдат от голямо значение и в бъдеще. Въпреки че технологията може да има последната дума в систематизацията и автоматизацията, в различни области се изискват различни умения.

Твърди умения срещу меки умения
Твърдите умения са свързани с формалните и технически изисквания, които са необходими на индивида за извършване на дейност. Докато меките умения са онези способности, които позволяват на индивида да взаимодейства ефективно с другите.

В свят, в който изкуственият интелект започва да се налага, емоционалната интелигентност става все по-важна. Всъщност меките умения са много важни в лидерството.


Меки умения, необходими за добро лидерство

Съпричастност
Емпатията е от съществено значение за доброто лидерство. Невъзможно е лидерът да извлече най-доброто от екипа си без него.
Емпатията е способността да се разбират гледните точки на другите хора. Тя действа като един вид ръководство за индивидите, за да знаят как да се отнасят и вдъхновяват другите. С него лидерът може както да види, така и да разбере силните и слабите страни на околните.

Комуникационни умения

Добрата комуникация е едно от най-важните умения на лидера. Не е достатъчно да има невероятни идеи, трябва да знае и как да ги предава. Той също така трябва да мотивира другите и да бъде разбран.
Освен това за него е от решаващо значение да предава съобщенията по правилния начин, тъй като добрата идея губи част от своята същност, ако не бъде съобщена ефективно. Освен това критиката или отрицателната обратна връзка са много по-лесни за справяне, когато се съобщават по подходящ начин.

Мотивация и вдъхновение

Мотивирането и вдъхновяването на екип е сложна задача. За да направи това, лидерът трябва да използва няколко меки умения наведнъж. Той трябва да може да предава емоции и да накара другите да го разберат и споделят.

Да вдъхновяваш другите, е още по-трудно. Най-добрият начин да постигнете това е чрез пример, тъй като останалите са повече вдъхновени от действия и жестове, отколкото от думи. Следователно лидерът трябва да бъде последователен с това, което казва и прави.

Активно слушане
Бихме могли да кажем, че това е основата на всички меки умения, тъй като е много трудно да бъдеш добър лидер, без да имаш способността да слушаш другите. Мненията на хората са източници на вдъхновение за намиране на нови идеи и решения.

Това е дейност с участие. Лидерът мълчи, докато някой друг говори. Той активно обръща внимание на това, което казват. Освен това той чете в заобикалящата фонова атмосфера и отговаря на това, което го питат.

Съвместна дейност

Работата в екип е една от областите, които изискват добри меки умения. Когато извършвате дейности с екипа, желанието и адаптивността са почти по-важни от знанията или опита.

Колективът никога не напредва и не се развива в атмосфера на конкуренция, подозрение или недоверие. Добре сформираната група подобрява индивидуалните умения и позволява на екипа да расте заедно. Това е от решаващо значение за лидера. Една от неговите функции е да улесняват синергията.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X