Напишете дума/думи за търсене

Всичко за листното торене, което искате да знаете

Много учени в областта на почвознанието и правилното отглеждане на растенията алармират, че обработваемата земя на планетата непрекъснато намалява. В своя труд "Основи на приложната екология" Рамад /1981 посочва ,че поземлените ресурси са ограничени. Ежегодно от земеделския фонд отпадат големи площи в резултат на глобалните процеси на деградация на почвата. В същото време населението на планетата се увеличава и е необходимо да се увеличи производството на земеделска продукция.

Балансът между тях се постига, чрез поддържане плодородието на почвата с торене, без да се нарушава баланса на енергията и кръговрата на веществата в агроекосистемите.

Днес фермерите успешно прилагат :

- почвеното торене с което осигуряват максимално най-добрият баланс на хранителните елементи за културите и

- листно торене.

Листните торове се прилагат:

- когато са на лице симптоми на недостиг на хранителни елементи или

- когато културата трябва да преодолее критичен период от развитието

Листните торове д о п ъ л в а т почвеното торене.

Те не могат да го заместят.

Много фермери използват често и почти 80% от храненето с листно подаване на хранителните елементи. Това е честа практика в оранжерийното производство. Това хранене дава бързи резултати, но растенията не развиват кореновата си система за да смучат с нея хранителни вещества, а ги очакват наготово.

Както по горе писахме това което трябва да се знае за листните торове е, че те допълват почвеното торене.

На този основен принцип се основават всички съвременни технологии за балансиран хранителен режим при различните култури. Също така трябва да добавим, че от изключителна важност е използването на торове произведени в страни от Европа.

Те са създадени за особеностите на почвите и климата и тяхната ефективност е много, много по висока.

Това безспорно се отчита от професионалистите, не от търговците или заблудените потребители.

Разнообразието на листни торове дава възможност да използваме изискванията на най-добрите технологии за отглеждане на културите. Ето някой видове листни торове и къде можете да ги прилагате:

- ТОРОВЕ с бърза асимилация - при тях растението прави интензивна вегетативна реакция, като по този начин намалява е н е р г и и н и т е разходи. Балансира храненето, като улеснява абсорбцията на хранителните вещества. Повишават включването на АЗОТА в протеини и по този начин увеличават ефекта на торовете.

Такива ЕФЕКТИВНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ за първи път бяха разработени от най-големия изследователски център на фирма АГРИ-НОВА в Европа.

Те предлагат следния набор от такива торове :

МЕГА ТРОН - формулация на аминокиселини получени чрез хидролиза на растителни протеини и азот. Тор с най-бърз ефект от всички до сега познати на практиката.

ХОРМОСТИНГ - формулация базирана на аминокиселини, азот и специални биостимуланти.

Те повишават ензимната активност и стимулират биохимичните процеси на растенията. Участват в синтеза на ВИТАМИНИ и АУКСИНИ във връзка с поддържане на клетъчната активност и растеж.

Биостимулантите които съдържат - увеличават ензимната активност и карбохидратния синтез

ЛИСТНИТЕ торове от серията ФОЛИГРИИН- Техният оптимален състав предлага изключителни добиви при висока производителност при което растенията се нуждаят от оптимални балансирани дози. Те са разработени в 5 варианта за различни култури. Освен това специалната му формула улеснява прилепването и проникването на продукта през листата.

От тях се получават забележителни резултати за КРАТКО ВРЕМЕ.

Много голяма е групата на листните торове с включени различни микроелементи Някой от тях са част от хлорофила поради което участват в процесите на фотосинтезата, улесняват асимилацията на СО и абсорбцията на фосфор/Р/ и производството на захари.

Листни торове с голям набор от микроелементи и преобладаващ вид с най високо съдържание, участват в дишането на растенията, синтеза на въглехидрати, протеини и липиди.

Не по малко важна е групата на листните торове които съдържат:

- голям процент свободни аминокиселени и азот.

Те повишават фитосинтетичния потенциал на растението, което води до получаване на плодове с най високо качество.

ТЕЗИ торове осигуряват бързо усвояване от растенията с незабавен метаболизъм.

Много голям е наборът на ВИСОКО ефективни ЛИСТНИ торове на фирма АГРИ -НОВА. Те са един голям шанс на производителите с ниски разходи да постигнат висока ефективност и качество.

ТОРОВЕТЕ и СХЕМИТЕ за торене с тях при различни култури и различни почвени типове за на ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ.

Възползвайте се от това предимство.

Фирма АМИТИЦА - ООД

X