Напишете дума/думи за търсене

Албена Ангелова: Макар да работим в „мъжки“ сектор, над 30% от служителите ни са жени

Нашата стратегия е да модернизираме бранша и да следваме зелената идея

Вярваме в конкурентните си предимства, стъпваме на опита и на умението си да управляваме добре процесите

Развиваме както продуктови, така и технологични иновации

Родена е на 7 януари 1972 г. в Самоков. Тя е строителен инженер от УАСГ, специалност „Пътно строителство“. Притежава магистърска степен по икономика от УНСС. Част от екипа на „Главболгарстрой“ е от 2008 г. Отговаря за оперативното ръководство на цялата холдингова група. В ресора й попадат решенията, засягащи техническите и административните въпроси, съпътстващи реализацията на различните проекти, по които групата работи.

Интервюто е част от специалното издание на „24 часа“ и MILA.bg „Жените – Умен свят“, посветено на дамите с визионерски нюх. След изключителния успех на първото подобно издание - „Жените, които променят“, екипът ни надгради своето търсене на успели личности и събра в 200 луксозни страници визията за утрешния ден на едни от най-проспериращите и вълнуващи българки. Прочетете ги. 

Какво отличава вашата компания, вашия бизнес през 2022 г. – опишете ги. Опитайте се да погледнете в 2042 г. – как изглеждат те след 20 години?

- „Главболгарстрой“ (ГБС) е една от най-големите строителни компании в България и в региона на Балканския полуостров. ГБС е и сред 30-те водещи холдингови структури в страната, разполагаща със значителен пазарен дял на българския строителен пазар. Дружеството притежава сериозен опит и традиции в сектора, като в рамките на повече от 50-годишната си история е реализирало успешно редица емблематични проекти в Югоизточна и Източна Европа, Централна Азия и Близкия изток. Ние сме сред инициаторите и основатели на Камарата на строителите в България. Корпоративната група е специализирана основно в изграждането на инфраструктурни обекти (транспортни, водни, енергийни и др.), както и в реализирането на жилищни, търговски и промишлени строителни обекти. В компанията ни са заети повече от 3000 души и въпреки че секторът на строителния бранш е един от приеманите за традиционно „мъжки“, над 30% от служителите ни са жени. В допълнение бих искала да отбележа, че ГБС е една от малкото строителни компании в България, в ръководството на които има представители на нежния пол. Изпълнителните директори на 4 от водещите ни 10 дружества от холдинговата структура са жени. Считам, че през 2042 г. бизнесът ни ще бъде съвсем различен. Ще има висока степен на дигитализация, на пазара ще се предлагат ново поколение рециклирани строителни продукти и материали, ще се радваме на сгради с нулево и близко до нулевото потребление на енергия, дейността ни като цяло ще да бъде значително „позеленена“, потреблението на възобновяема енергия (соларна, вятърна, геотермална) и на водород в производството, в сградите, които изграждаме, в транспорта и изобщо в дейността ни ще е все по-значително.

Кои са трендовете във вашия бранш – тези, които вие създавате, и тези в света, които следвате?

- „Главболгарстрой“ e първата компания, развила основни стандарти в строителната индустрия както в България, така и на Балканите. Екипът ни и днес продължава да утвърждава своята лидерска позиция чрез иновативно управление в различни направления – не просто следвайки, а създавайки тенденциите в индустрията. Компанията ни не спира да се ангажира с мащабни стратегически проекти от пътната, водната и газовата инфраструктура, които са от регионално и общо европейско значение и сами по себе си са изключително предизвикателни, както и с редица знакови жилищни сгради и сгради с обществено предназначение. Благодарение на тези проекти „Главболгарстрой“ се налага и утвърждава през годините като синоним на коректност, традиции и качество. Зад успешното им изпълнение стои също така непрестанният стремеж на ръководството и на екипа към по-нататъшно усъвършенстване, оптимизация на строителните процеси и предоставяне на най-висок клас комплексна услуга. По отношение на световните тенденции в сектора бих искала да отбележа, че ние непрестанно „сверяваме часовниците“ си с нашите колеги, партньори, а често и конкуренти от Западна Европа и зад океана. Интересен факт е, че през 2019 г. – като ориентирана към бъдещето компания, фокусирана върху устойчиви проекти и силни партньорства – взехме решение да открием Представителен офис в Брюксел, който да осигури допълнителен комуникационен канал с по-широка група от заинтересовани страни на ниво ЕС. В Брюксел ГБС е член на голям брой европейски секторни и индустриални асоциации, където се стремим да получим достъп и да бъдем ангажирани с изпълнението на революционни по същността си проекти, налагащи на пазара устойчиви технологични и продуктови решения. Ние определено сме компания, която е насочена към новаторски идеи, устойчиви решения, съвременни подходи и индустриални технологии, които значително ще модернизират и „позеленят“ бранша ни.

Иновациите, които правите в бизнеса, за да сте с крачка напред?

- Развиваме иновации в различни направления – както продуктови, така и технологични. Тази насока на дейността ни обаче е невъзможно да бъде осъществена без партньорство с академията – с университети и с научнотехнологични организации. Бих искала да дам за пример два конкретни проекта, по които работим през последните месеци и години. Първият е в областта на енергийната ефективност, като се финансира с грант по програма „Хоризонт 2020“ и се изпълнява от международен консорциум от 13 държави. Фокусиран е върху създаването и последващото тестване на иновационен изолационен материал, който цели да постигне 25% по-добър изолационен капацитет и поне 10% по-голям капацитет за съхранение на енергията. Вторият проект е в сферата на кръговата икономика – рециклиране на строителни отпадъци. Вече от няколко месеца ГБС развива в партньорство с водещи университети от Западна Европа и България проект за изграждане на мобилно съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци и производство на висок клас вторични продукти и материали. С това се стремим да разработим, да въведем в експлоатация и да демонстрираме ефективността на кръговото системно решение за управление на отпадъците, което възприема цялостен и интегриран подход в съответствие с йерархията за управлението им, а именно – превенция, подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване на енергия и депониране. Фокусът е върху преобладаващата минерална част от потока отпадъци, която за България е оценена на над 75% и се състои главно от керамика, бетон, асфалт, скални материали и стъкло. Разработването на иновативно оборудване – прототип на трошачка със силов импулсен генератор – представлява част от дейностите, заложени за изпълнение в рамките на проекта. Иновации има и по отношение на вторичните строителни продукти и материали, които ще бъдат произведени от инсталацията и предложени на пазара.

Конкурентът – стимул или незначителен детайл? Как побеждавате?

- Конкуренцията безспорно е и винаги ще бъде най-важният стимул за развитие. Като пазарен лидер и пионер в разработването на ключови стандарти за индустрията, в която основно оперираме, ние се радваме и гордеем да се конкурираме с различни компании от сектора в България и чужбина. Именно силната конкуренция, пред която сме изправени, е една от основните двигателни сили за компанията през годините. Вярваме в нашите конкурентни предимства и стъпваме на опита и на умението си да управляваме добре процесите. Вярваме, че предоставяме комплексна услуга с високо качество, която се изпълнява в строго определен срок (а често и преди изтичането му), независимо от предизвикателствата, пред които се изправяме в рамките на реализирането на всеки отделен проект.

Днес всички говорят и се опитват да надграждат „зелената идея“ – как изглежда тя през очите ви като визионер, бизнесмен?

- Изменението на климата и влошаването състоянието на околната среда са заплаха за съществуването на света. За да бъдат преодолени тези предизвикателства, на дневен ред бе поставена европейската „Зелена сделка“ – пътната карта на ЕС за по-устойчива и климатично неутрална икономика на съюза, която цели да сведе до нула нетните въглеродни емисии до 2050 г. и да превърне Европа в първия климатично неутрален континент в света. По този начин тя безспорно се превръща в най-визионерската и амбициозна до момента стратегия за действие на съюза, която цели да направи икономиките на държавите членки екологично устойчиви и конкурентоспособни. Важен елемент от нея представлява и Планът за действие в областта на кръговата икономика. Той си поставя за задача устойчивите продукти да станат стандарт в ЕС, като дава насоки за преход във всички сектори. Фокусът му обаче е предимно върху индустрии с голямо потребление на ресурси като текстилната индустрия, строителството, електрониката и производството на пластмасови изделия. В тази връзка от бизнес гледна точка темата за кръговия подход в строителството е ключова. Строителният бранш е един от водещите сектори в икономиката, които трябва да се трансформират, за да се постигне целта за нулеви въглеродни емисии. Преките ефекти върху природата са от производството и транспортирането на строителните материали, но строителните отпадъци също имат голям въглероден отпечатък. Обикновена строяща се сграда с около сто апартамента в София генерира приблизително 300 тона строителни отпадъци, които имат огромен енергиен потенциал – най-вече чрез спестяването на енергия в нови материали. Оползотворяването им може да допринесе значително за кръговата икономика и за запазването на природата чиста. Това е и една от целите на ГБС.

Иновациите, които ще променят света?

- Свързани са с въглеродното неутрално производство. На Стария континент вече се използват водородни горивни клетки с нулеви емисии в производство и захранването с енергия на големи строителни площадки, премахвайки по този начин необходимостта от дизелгенератори. Нашата компания има амбиции в това направление и вече е фокусирана върху дейности, свързани с производството и съхранението на енергия от ВЕИ, както и към възможното производство и потребление в бъдеще на „зелен“ водород. Стратегически погледнато ключовото решение за постигане на декарбонизацията на всеки отрасъл от икономиката е водородът. За да може той обаче да се наложи като основен източник на енергия, е необходимо да се направят значителни инвестиции в разработването на нови и налагането на вече съществуващи решения за производство и съхранение, които да доведат до оптимизиране на цената на финалния продукт. Последното безспорно ще представлява и голяма крачка в посока създаването на конкурентен, динамичен и широк пазар на водородна енергия в бъдещето.

Може да намерите„Жените – Умен свят“ на местата за продажба на списания в цялата страна.

  • Ключови думи:
X