Напишете дума/думи за търсене

Дигитален център за социални услуги за деца и родители

Фондация „За Нашите Деца“ създава Дигитален център за предоставяне на социални услуги за деца и родители. Създаването на центъра е продължение на процеса на трансформиране и поетапно преминаване на част от услугите ни в дистанционен режим на работа, който започнахме през пролетта на миналата година, и който бе предизвикан от създалата се ситуация на пандемични ограничения, в която трансформирането на социалните услугите не е възможност, а задължително условие, за да могат децата и родителите с комплексни потребности да получат навреме необходимата подкрепа и стимули за развитие.

С обособяването на дигитално пространство за онлайн услуги във фондацията ние надграждаме подкрепата си за децата и родителите, с които работим. До тях по-бързо ще достига необходимата им информация, те ще получават навременна и ефективна подкрепа, ще можем да стимулираме развитието на децата и да подобрим грижата за тях дори в ограниченията на пандемия. Дигиталният център ни дава възможност за онлайн консултации, домашни посещения и подкрепа в обичайната среда на децата, за проследяване на развитието им, както и заобучения и насоки към родителите за стимулиране на децата, за повишаваме родителския им капацитет, включително и за преодоляване на кризисни ситуации и проблеми в семействата.

Част от дигиталния център е специализираният софтуер за допълваща и алтернативна комуникация - иновативен елемент в нашите услуги за деца с увреждания и затруднения в развитието, които не могат или изпитват затруднения да говорят и комуникират свободно. Чрез него децата ще се учат да говорят и да пишат, ще подобрят общуването си и ще формират представа за света, ще се засили речевата им динамика,ще обогатяват знанията си,ще могат да изразяват мисли, чувства и желания, ще постигат независимост.

Със създаването на Дигиталния център ние ставаме по-бързи и по-прецизни в подкрепата към децата, родителите и специалистите, с които работим. Адекватни сме и отговаряме на новите условия на живот, продължаваме да сме гъвкави и да съчетаваме различни методи в социалната работа и подкрепата, която предоставяме.

Новите технологични решения подкрепят и желанието ни за превръщане в Зелен офис, щадящ околната среда, чрез намаляване използването на консумативи за сметка на електронната комуникация, включително и в спестяване на разходи за транспорт и време за потребителите на услугите ни и за нашите специалисти.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X