Напишете дума/думи за търсене

д-р Вяра Богатева: Обучението в СофтУни Кидс възпитава децата да довеждат целите си докрай

СофтУни Кидс е инициатива на СофтУни - най-голямата образователна организация у нас, предлагаща съвременни, достъпни и практически обучения по програмиране, QA, дигитален маркетинг и дизайн, насочена към деца на възраст между 6 и 12 години. Малчуганите могат да се обучават в различни курсове от софтуерната и хардуерната пътека на организацията и по този начин от ранна възраст да се докоснат до света на технологиите.

Разговаряме с д-р Вяра Богатева, образователен директор на инициативата, която ще ни разкаже малко повече за предстоящите обучения в СофтУни Кидс, преподавателите, с които ще се срещнат децата, и спецификите на обучение.

- Здравейте, Вяра! Може ли да ни споделите какви ще бъдат темите на предстоящите обучения в SoftUni Kids тази пролет и какви умения ще придобият децата до края на обучението?

- Здравейте! След пролетната ваканция СофтУни Кидс стартира нови курсове, които са разпределени в софтуерна и хардуерна програма. Ще предлагаме курсове както от ниво начинаещ, така и от нива среднонапреднал и напреднал.

Софтуерната програма представлява логическа последователност от курсове, разпределени в 3 нива, целящи да изградят умения в сферата на софтуерното инженерство.

Курсът "Първи стъпки в програмирането" е първият и основополагащ модул от обучението по програмиране на SoftUni Kids в направление софтуерни курсове. От ниво начинаещ СофтУни Кидс предлага и един от най-новите ни курсове - "Програмиране в Minecraft". Курсът цели запознаване с блоково базирания език за програмиране на "Minecraft Education Edition" и програмната среда. Под формата на структурирани водени задания по време на целия курс малките гейм програмисти се научават да работят върху мащабен проект в екип, като развиват умения за ориентиране в 3D среда, координатна система и разрешаване на появяващи се проблеми.  

"Games of blocks" е курс от ниво "среднонапреднал", в който деца могат да програмират своя собствена игра. В курса се отделя особено внимание на оптимизиране и дебъгване на написания от тях програмен код.

Курсът “Програмирай с Python” е от ниво "напреднал" и е фокусиран върху придобиване на основни знания в света на програмирането с програмния език Python. Курсистите ще придобият познания за синтаксиса, логиката и средата на програмния език.

Курсът "Програмирай с Java Advanced" е продължение на курса "Програмирай с Java". Той е фокусиран върху надграждането на вече придобити и развиването на нови знания относно програмния език Java.
Малките програмисти ще се запознаят отблизо с различните видове цикли, които ще използват в разнообразни практически задачи по време на занятията.

Хардуерната пътека на СофтУни Кидс представлява последователност от курсове в сферата на електрониката и роботиката, разпределени в 3 нива. Умения на децата се развиват чрез практически упражнения и задачи, използвайки различни съвременни хардуерни устройства и компоненти. Курсовете от хардуерно направление през месец април стартират с основополагащия курс "Програмирай с платка Micro:bit".

Младите програмисти изграждат и използват знанията си, за да създадат сложни алгоритми и програми. Децата ще научат какво са условни конструкции, а задачите им ще са свързани със създаване на самостоятелни задания, които имат връзка и с физиката и пространственото мислене. Обучението продължава с курса от ниво „среднонапреднал" в пътека "Електроника и роботика" - „Сeнзори с Digital SandBox”, който затваря кръга между хардуер, софтуер, електроника и околна среда.

Освен курсове за ученици от I до VII клас, СофтУни Кидс предлага курсове и за ученици от 8-и до 12 клас през платформата softuni.bg. Един изключителен курс е "Киберсигурност и етично хакерство" за ученици.

Той е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как децата могат да постигнат адекватно ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи. Обучението е практически насочено и ще ги научи как могат да се тестват и сканират слабо защитени цели, както и да се пробива сигурността им посредством най-актуалните инструменти за пробив на защитата. Курсистите ще се научат да пазят висока информационна хигиена и как да бъдат предпазени в интернет пространството.

- Има ли специфична методология в подхода на преподаване в SoftUni Kids, която да мотивира децата да учат?

- Курсовете в SoftUni Kids целят да развият таланта на децата по напълно естествен начин, като придобиват нови знания посредством игра и работа в екип. Нашият екип разработи иновативен подход на учене чрез създаване, постоянна работа в екип и активно взаимодействие между участниците в групите ни. В основата на учебните ни планове са игрите и насоченото откривателство, като естествен начин за придобиване на знания и умения. Подходът на учене чрез постепенно покачващи се предизвикателства възпитава в децата постоянство, завършвайки целите и поставените задачи докрай.

- Бихте ли разказала малко повече за преподавателите в SoftUni Kids, какъв е техният опит в преподаването за деца?

- Екипът ни се състои от професионалисти в сферата на програмирането, специалисти в работата с деца и мотивирани ментори. Ще разкажа малко за Владимир Николов, който е ръководител на екип преподаватели и преподавател в SoftUni Kids. Влади е работил в различни организации от неправителствения сектор и държавни училища, като основна цел за него е даването на качествено и достъпно образование, както на децата, така и на хората, работещи с тях. Той е страхотен специалист и невероятен тийм-лийд.

Ще разкажа и за един от най-харесваните от учениците ни преподаватели - Светослав Неделчев. Светльо преподава в СофтУни Кидс от 2019 година и е топпреподавател. По-задълбочени познания получава в СофтУни, където малко след започване на обучението си се включва в стажантската програма като асистент, а по-късно и като лектор на началните курсове в основната програма на СофтУни. В момента преподава курсове от ниво "напреднал", както в SoftUni Kids, така и за учениците от 8-12 клас в softuni.bg.

Няма как да не се похваля и с преподавател като Вяра Цветкова, която е част от екипа на SoftUni Kids в Благоевград. Тя е дипломиран магистър в сферата на информационните технологии в начална училищна възраст. Освен че обича работата с деца, технологиите са най-голямата ѝ страст. Основният подход, който прилага по време на курсовете ни, е учене чрез практика. Тя води курсове от ниво "начинаещ" за най-малките ни курсисти и децата я обожават.

- Самостоятелни ли са заниманията в SoftUni Kids или са водени от инструктор? Ще имат ли възможност децата да работят в екип?

- Всички занятия в SoftUni Kids се водят от двама преподаватели, като през цялото време се обръща индивидуално внимание на децата. Освен това в занятията толерираме работа в екипи и всъщност освен базовите и специфични познания по програмиране, изграждаме и много други качества у децата, необходими им да бъдат успешни както в училище, така и в живота.

- Какви са времето и мястото на провеждане на занятията и има ли изпит в края на обученията?

- Занятията в СофтУни Кидс се водят както присъствено, така и онлайн. Курсовите ни групи от различните нива обикновено провеждат събота-неделно време, като продължителността им е два астрономически часа. Всеки курс е 16 академични часа, 8 седмици, като на последните занятия са поканени и родители на малките програмисти. Тогава децата демонстрират какво са научили по време на курса, като презентират пред останалите деца и родители своите проекти.

За учениците от 8-и до 12 клас курсовете завършват с изпитни задания – тестове, проекти и т.н., като това е специфично за определения курс. Проектите и задачите се обсъждат и подобряват под ръководството на опитните ни преподаватели.

  • Ключови думи:
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X