Напишете дума/думи за търсене

Когато детето се дрогира

Психични и социални последици и как да познаете симптомите

При употребяващите марихуана се наблюдават нарушения на вниманието и проблеми с обработването на информация. Абстиненцията при канабиса се изразява в раздразнителност, агресия, тревожност и стомашни болки.

Употребата на амфетамини води до промяна на функционирането и молекулярния състав на мозъка. Често се стига до агресия, параноя и тревожност. Абстиненцията е съпроводена от тежка депресия, понякога с идеи за самоубийство, кошмари, изтощение и увеличен апетит, безсъние или непрекъснат сън. При честа употреба на екстази се наблюдават уврежданията на мозъка и паметта, които често са необратими.

При употребата на кокаин се наблюдава раздразнителност, двигателна активност, намалена мотивация, свръхбдителност, панически атаки, халюцинации и може да отключи психични заболявания. Абстиненцията се изразява в кошмари, изтощение, безсъние или непрекъснат сън, физическо безпокойство, нарастващ апетит и забавени реакции и движения.

Ефикасни структури за борба със зависимостите

За намаляване на вредите от употребата има програми, насочени към зависимите и употребяващите наркотици, които са на етап, в който още не търсят лечение. Дават обширна информация за риска от комбинирането на веществата и учат наркозависимите как да се предпазват от свръхдоза.

По отношение на лечението у нас съществуват болнични заведения с отделения за детоксификация и вътреболнична рехабилитация, както и извънболнични рехабилитационни програми към лечебните заведения. Има държавни, общински и частни програми за заместващо и поддържащо лечение с метадон и субститол. В тях се лекуват хора с тежка зависимост към хероин, но заедно с психосоциални интервенции зависимите повишават своето качество на живот, подобряват психичното и физическото си здраве, засилват участието си в социалния живот и интеграцията отново в семейството и в системата на образованието.

Психосоциалната рехабилитация се изразява в комуни - терапевтични общности, дневни центрове и центрове за психосоциална рехабилитация и интеграция за зависими към психоактивни вещества и алкохол. Зависимите са подкрепени в своя процес на възстановяване от специалисти. Това са по-дългосрочни програми – около 9 месеца, където зависимите работят върху промяната на своето поведение и начин на живот без употреба на вещества.

„Анонимните алкохолици” и „Анонимните наркомани” са групи за взаимопомощ без участието на професионалисти. Това са закрити срещи, на които не се допускат хора, които не са зависими. Основават се на 12-те стъпки от признаването на загубата на контрол над употребата на вещества или алкохол до достигане на желание да се подпомагат други зависими, които тръгват по пътя на въздържанието. Има и „Ал-Анон” - групи за взаимопомощ, които също действат на принципа на 12-те стъпки, но са за съзависимите (най-близките в обкръжението на зависимите).

Консултативни центрове има в София и Бургас. Предоставят информация по въпроси, свързани с употребата на психоактивни вещества, улесняване на достъпа до лечение на хора, проблемно употребяващи или зависими от наркотици и алкохол.

Телефонни линии по проблемите на наркотиците и алкохола дават информация за веществата, консултират самите зависими и близки къде да търсят помощ.

Ако имате съмнение, че вашето дете може би е подвластно на дрогата, свържете се с Националния център по наркомании - http://ncn-bg.org/. От тях ще получите подробна консултация по тези проблеми и съвет какво да предприемете.

Извънболнична програма за превенция и психосоциални интервенции за млади хора и техните родители има само към Столичния център по наркомании. Една от дейностите на Центъра е промоция на здравословен начин на живот, изграждане на позитивни нагласи чрез креативни дейности, помощ за идентифициране и справяне с проблемно поведение, свързано със злоупотреба с психоактивни вещества. Другата е създаване и поддържане на терапевтичен съюз с родителите и подкрепа, улесняваща позитивния им принос към резултатите от лечението.

       
ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X