Напишете дума/думи за търсене

Ин и Ян – двете половинки на живота

Всички ние добре познаваме знака Ин и Ян, но знаем ли всъщност какво е неговото значение и какво символизира той.

Какъв смисъл влагат китайците в Ин и Ян, защо теорията за Ин и Ян е толкова важна за тях и как я използват в традиционната китайска медицина.

В опитите си да открият моделите на взаимоотношение в природата древните китайци не изследвали изолирано нещата, а гледали на Вселената като на едно хармонично цяло. За тях всичко съществуващо, процесите и явленията в природата били свързани по някакъв начин. За да обяснят тези връзки и взаимоотношения, те създали теориите за Ин и Ян и петте първоелемента.

Какво са Ин и Ян? Това се две сили, които са противоположни една на друга и в същото време се допълват взаимно. Чрез тяхното взаимодействие се обясняват връзките и взаимоотношенията между обектите, процесите и явленията в различни области и на различни нива във Вселената, а в традиционната китайска медицина – сложните връзки в организма.

На Ин и Ян може да се гледа и като на две първоначала, от които се заражда и развива всичко във Вселената. Всички промени в природата се случват от непрекъснатото взаимодействие помежду им, което е естествен и хармоничен процес. Тази закономерност била открита от китайците още в дълбока древност и благодарение на нея те можели да предвиждат бъдещите събития. В древния трактат от династия Джоу “Книга на промените” 64-те хексаграми, които отразяват някаква жизнена ситуация във времето от гледна точка на постепенното й развитие, също са съставени, следвайки принципите на теорията за Ин и Ян.

А сега си представете един огрян от Слънцето хълм пред вас. Възможно ли е през целия ден светлината да пада по един и същи начин върху него? Теоретически това може да се случи, но само ако Земята спре да се върти. На практика в различните часове на деня ту едната, ту другата му страна е светла или тъмна. В самото начало с Ин китайците означавали сенчестата страна на хълма, а с Ян – слънчевата. По-късно този модел започнал да се използва за всичко, което се явява в двойка противоположности, които не могат да съществуват една без друга, например: деня и нощта, небето и земята, активното и пасивното, топлото и студеното и т.н. С Ин и Ян се обясняват два съпоставими аспекта на едно и също явление или обект, като в примера за хълма, или се описват два различни обекта, като небето и земята например.

Според теорията за Ин и Ян всяко нещо в природата има двойствен характер, тоест Ин и Ян страна. Състоянието на динамично равновесие се поддържа чрез непрекъснатото взаимодействие и взаимно контролиране на тези два аспекта. Например, топлината може да изгони студа, но ако не е достатъчно топло, ще стане студено. Ако се наруши динамичното равновесие, тоест ако Ин или Ян е в повече от необходимото, то тогава се появява дисбаланс.

Защо Ин и Ян са взаимно свързани и не могат да съществуват самостоятелно? Ние сме свикнали да разделяме нещата, да ги определяме като добри или лоши, като негативни или положителни, като тъмни или светли. Но всъщност няма абсолютно добро или абсолютно зло, никой не е само лош или само добър, всеки има както положителни, така и отрицателни страни на характера. Дори и т.нар. положителни емоции могат да се окажат вредни за здравето, ако не са в умерени граници (според традиционната китайска медицина прекалената радост може да навреди на сърцето). В същото време, ако няма тъмнина (Ин), как бихме разбрали какво е светлината (Ян), ако няма топло (Ян) и студено (Ин), то би съществувала само една температура, а ако всичко на Земята беше равно и нямаше отправна точка за измерване на височината, то тогава нямаше да има нужда да говорим за високо (Ян) и ниско (Ин). По този модел може да се съпостави всичко в природата и ежедневието ни.

Сега погледнете символа за Ин и Ян. Направи ли ви впечатление, че в бялата част има черна точка, а в черната бяла? В древността китайците са съобразили и още една особеност на действащите в природата закони. Те забелязали, че дори и нещо да се определя като Ин или Ян, то в него винаги присъства и по нещо от противоположния аспект. Например денят по принцип се отнася към Ян, но следобедът се счита за Ин спрямо сутринта.

Ин и Ян се намират в динамично равновесие. Те се зараждат непрекъснато в един хармоничен цикъл. Докато Ин расте, Ян намалява и обратно. Когато едното начало достигне до максималната си точка, то започва да се трансформира в противоположното. Пример за това е смяната на сезоните. От зимата през пролетта до лятото времето се променя от студено към топло. След най-студените дни на годината започва постепенно да се затопля. Тогава Ян расте, а Ин намалява. Обратният процес се случва от лятото през есента до зимата, когато температурите на въздуха постепенно падат и от топло става студено. След най-горещите дни не става още по-горещо, а напротив, започва да се разхлажда. Тогава Ин расте, а Ян намалява. По този начин се осъществява непрекъсната трансформация от едната противоположност в другата и забележете, това е цикъл, който се повтаря непрекъснато.

В нашето ежедневие интуитивно също следваме този принцип, редувайки работата с почивката – през деня сме активни, а вечер – спим. Какво се случва, ако нарушим този естествен цикъл и вечер продължим да сме будни? Рано или късно се разболяваме.

Ин и Ян в традиционната китайска медицина

В традиционната китайска медицина с теорията за Ин и Ян се обясняват структурата на тялото, физиологичните му функции, патологичните изменения. Тя служи като пътеводител в диагностицирането и лечението на болестите.

В традиционната китайска медицина човешкото тяло е едно органично цяло. Органите и тъканите в тялото се делят на Ин и Ян в зависимост от функцията или местоположението им. Така лекарят определя различните връзки или взаимодействие между частите на тялото. Например, съпоставят се горната част на тялото с долната, вътрешната с външната и т. н.

Двете начала Ин и Ян си взаимодействат и в същото време се контролират. Болестите се появяват, когато едно от тях започне да доминира над другото.

Из „Здраве от Китай според сезона”

Книгата може да поръчате тук!

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X