Напишете дума/думи за търсене

Какво представлява ефектът на Ганцфелд?

Свикнали сме да получаваме информация постоянно. Когато сме в колата например, обръщаме внимание на други превозни средства и проследяваме движението на дете, което тича след топката си. Може също да открием, че от пазарска чанта, която е била на задната седалка от дни, се носи лоша миризма.

Какво представлява ефектът на Ганцфелд?
Този ефект е известен също като общо поле или еднородно и неструктурирано стимулиращо поле, тъй като става дума за намаляване на постъпването на информация през сетивата. Това поражда индивидът да възприема друга информация по екстрасензорен начин, което се нарича екстрасензорно възприятие.

Техниката на Ганцфелд често се стреми да разбере явления като телепатия и ясновидство.

Занимаващите се с парапсихология вярват, че това е атмосфера, благоприятна за свързване и възприемане на мислите или сигналите на хората около нас. Те смятат, че може да създаде среда, която е благоприятна за свръхестествени явления.

Ефектът на Ганцфелд твърди, че е възможно да се достигне и до ситуация на зрителна или слухова халюцинация. Постоянен монохордов звук, като бял шум, може да улесни състоянието.

Произходът на ефекта на Ганцфелд
Един от първите изследователи, които провеждат експерименти върху ефекта на Ганцфелд, е Чарлз Хонортън. Това е последвано от мета-анализ от Рей Хайман, който предлага някои корекции след откриване на несъответствия.

Какво включва експериментът на Ганцфелд?
Той се развива в различни етапи:

1. Първият от тях включва поставяне на човек, наречен приемник, в стая, която трябва да има само диван или мебел, където той може да се чувства удобно и да се отпусне. Стаята трябва да е лишена от всякакви други видове стимули. В тази фаза целта е приемникът да достигне напълно отпуснато състояние.
2. След известно време е необходимо да проверите дали приемникът е отпуснат, но не спи. Това може да стане, като внимателно ги попитате как се чувстват.
3. Във втората фаза другият участник (изпращачът) е изложен на определени изображения, които трябва да бъдат изпратени или предадени телепатично на получателя. Който и да ръководи разследването, трябва да запише какво се случва и за двамата.
4. И накрая, когато изпращачът приключи с предаването на това, което е видял, получателят трябва да се опита да отговори и да визуализира какви изображения са били получени. Те могат да бъдат подпомогнати от изследователите, които задават определени въпроси.


Привържениците на този тип експерименти обаче твърдят, че ефектът на Ганцфелд допринася за научната революция.

Някои посочват, че приносът му е много важен за трансперсоналната психология. Това се характеризира със стремеж към преодоляване или надхвърляне на материалистическата парадигма, която мнозина смятат за недостатъчна за обяснение на реалността.

Тези, които подкрепят ефекта на Ганцфелд и неговите постулати посочват, че не бива да се ограничаваме до вярването, че има само един начин на мислене, тълкуване, получаване или съобщаване на информация. Ето защо те намират за приемлив и дори завладяващ факта, че подобна информация пристига по канали, различни от традиционните. Това е, което те наричат аномално познание.

Има още много за изследване
Състоянията на мозъка продължават да генерират въпроси сред изследователите, тъй като този орган винаги е демонстрирал богатство и сложност.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X