Напишете дума/думи за търсене

Възникващият проблем на онлайн хазарта

Интензивността на импулса за онлайн хазарт означава, че способността за самоконтрол е намалена от определени обстоятелства. Те могат да доведат до социално-икономически, семейни и психически проблеми в онлайн залагащия.

Хората, които залагат онлайн, трудно устояват на изкушението да играят. Това желание нараства прогресивно и създава вид напрежение, което може да бъде облекчено само чрез многократна игра. Това може да доведе до сериозни последици, не само икономически, но и семейни и емоционални.
Все пак трябва да се отбележи, че не всички онлайн играчи имат този проблем. Има и някои професионални онлайн комарджии.

Въпреки това има някои ключови характеристики, които са общи за тези хора, чието предпочитание към хазарта се превръща в пристрастяване.

Компулсивно залагане
Хазартното разстройство е състояние на пристрастяване, характеризиращо се с постоянно и повтарящо се проблемно хазартно поведение, което води до значително увреждане или дистрес. Смята се, че възниква като следствие от взаимодействието на определени биологични, психологически и социални фактори.

Изследванията показват, че между 1,1 и 1,6 процента от населението по света страда от хазартни разстройства. Често започват в юношеството или ранната зряла възраст и започва да се превръща в проблем няколко години по-късно.

Хората, страдащи от хазартно разстройство, може да имат и други психиатрични проблеми. Честите съпътстващи заболявания включват разстройства на настроението (20–55,6 процента), употреба на вещества (35–76,3 процента) и други нарушения на контрола на импулсите. Опитите за самоубийство също са чести.


Диагностичните критерии за патологичен хазарт
Официалната дефиниция гласи, че даден човек страда от това разстройство, ако отговаря на четири или повече от следните критерии за период от дванадесет месеца:
• Той трябва да залага все по-големи суми пари, за да получи желаното вълнение.
• Той е нервен или раздразнен, когато се опитва да намали или да спре да играе хазарт.
• Прави многократни опити да контролира, намалява или спира хазарта, винаги без успех.
• Мислите му често са заети с хазарта.
• Нерядко залага, когато се чувства неспокойно, безпомощно, виновно, тревожно или депресирано.
• След като загуби пари на хазарт, той често се връща друг ден, за да се опита да спечели.
• Лъже, за да скрие степента си на участие в хазарта.
Той е застрашил или загубил важна връзка, работа или академична кариера поради хазарт.
• Разчита на околните да му дадат пари, за да облекчи тежкото си финансово положение, причинено от хазарта.

Онлайн хазарт
Онлайн хазартът е форма на хазарт, която се извършва на виртуални платформи. Ако сравним хазарта лице в лице с дигиталния хазарт, виждаме, че вторият носи след себе си по-голям риск от пристрастяване по различни причини.
• Онлайн платформите осигуряват дискретност и лесен достъп.
• Изключително лесен и удобен е достъпът до тези видове платформи, тъй като играчите имат достъп до тях от вкъщи.
• Когато играете онлайн, има малко осъзнаване на парите, защото те не се наблюдават физически.
• Тъй като подсилването се случва от време на време, поведението продължава по-дълго, което прави пристрастяването по-силно.

През последните години преминаването към онлайн хазарта също предизвика промяна в профила на патологичния комарджия. Преди това обикновено са той се отнасяше към мъже между 30-40 години, чиято цел е била да спечелят пари или да върнат загубеното.

Днес обаче онлайн комарджиите са млади хора на възраст между 15 и 35 години, които търсят стимули, които им позволяват да избягат от реалността. Когато става дума за жени, възрастта на началото е по-късна, между 35 и 40 години, но при тях прогресията към хазартно разстройство е по-бърза.

Неблагоприятните последици от онлайн хазарта
Патологичният хазарт има отрицателни последици за индивида, семейството и обществото. Може да повлияе негативно на физическото и психическото здраве на хората. Забелязано е, че има високи нива на различни психологически проблеми сред патологичните комарджии.

Онлайн хазартът оказва финансово влияние върху живота на индивида, като често води до големи дългове, бедност и дори фалит. Освен това има хора, които, за да финансират своята зависимост, прибягват до престъпни дейности като грабежи и проституция.

Патологичният онлайн хазарт също може да повлияе негативно на междуличностните отношения, което води до проблеми във взаимоотношенията, изоставяне на семейството и домашно насилие. Изследванията доказват, че децата на компулсивни комарджии са изложени на повишен риск от поведенчески проблеми, депресия и злоупотреба с вещества.

С разпространението на игри, достъпни онлайн, разпространението на онлайн хазарта вероятно ще се увеличи през следващите години. Следователно, ще бъде необходимо да се разработят стратегии за превенция и регулиране, които позволяват на хората да се наслаждават на онлайн игрите, без да попадат в капана на пристрастяващо поведение.

Също така е важно да се разбере, че патологичната склонност към хазарт е разнородно състояние. Тя се развива и поддържа поради сложното взаимодействие на биологични, психологически и социални променливи.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X