Напишете дума/думи за търсене

Как да поддържаме красив райграс

Сред най-важните мероприятия при поддръжка на райграс е редовното поливане. Това е една от дейностите, която се подценява доста, но е от изключително значение.

Дори ако вашата трева в двора или градината е изградена от сухоустойчива тревна смеска, няма да се разминете с едно поливане седмично например. Оптимално поливането на тревата трябва да бъде веднъж дневно, а през летните месеци два пъти на ден.

Поливането е добре да става в ранна утрин, когато слънцето още не е напекло, или късно след обяд. Трябва да се избягва поливането по обедните часове, защото водата попарва тревата и тя пожълтява.

Добре е да се внимава, за да не се получи преполиване. Признак за това, че сме преполяли тревната си площ, е появата на гъби и различни видове мъх.

При тревни площи, които се поддържат интензивно, е добре поливането да става задължително редовно и веднага след косене.

Редовното косене е важно

При оптимално косене на тревата веднъж седмично се поддържа средно височина около 5-6 см. Най-добре е да се поддръжа тревата на височина около 5-7 см. Не бива да я оставяте да прераства, защото това нарушава нейното братене.

При косене не трябва да се отрязва повече от две трети от височината на тревата. Трябва да се има предвид, че при чести коситби и интензивно поддържане на райграса, тревата се изтощава много бързо.

Изтощаване на тревата

Това предполага необходимост от торене на тревната площ.

При торене на райграс е добре да използвате минерални торове, защото органичните не са толкова ефективни при вече готова тревна площ, а и компрометират декоративния ѝ ефект.

Торенето е добре да се извършва в сухо време без вятър. След като наторите, е добре веднага да се полее тревната площ, за да се разтопи торът.

Разхвърлянето на торовете задължително трябва да става с предпазни ръкавици или със специални тороразпръсквачки.

Важен момент при торене с минерални торове е да не се прекалява с количеството тор, което се внася, защото превишаването на нормата на торене предизвиква прегаряне на тревата, а дори и изцяло изсъхване.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X