Напишете дума/думи за търсене

Възпитание според характера на детето

Начинът на възпитание и социалната среда оказват силно влияние върху формирането на детската личност, но темпераментът и характерът също са от значение. За да постигнете добри резултати, е добре да съобразите възпитателните си методи с индивидуалните особености на детето.

Училищният психолог и психотерапевт Кристин Ърбън разграничава четири типа детски характери и описва техните силни и слаби страни. Доброто им познаване може да бъде от полза на родителите - целта е да се развиват положителните качества и да се вдъхне увереност в преодоляване на трудностите. Специалистката уточнява, че отделните профили рядко се срещат в чист вид. Обикновено те се смесват, но един доминира.

Чувствителен тип. Детето е общително, обича да контактува със семейството, съучениците и близкия приятелски кръг. Умее да разказва, но и да изслушва. С удоволствие прави подаръци. Държи постоянно да получава доказателства, че е обичано и ценено. Последната характеристика го прави уязвимо. В желанието да се хареса то може да се повлияе негативно от поведението и мнението на другите, отстъпвайки от своята позиция. Работете върху неговото самочувствие и увереност. В критични ситуации чувствителното дете има повишена потребност от близост и подкрепа. Особено помагат разказите за негов връстник, който е успял да преодолее подобен проблем.

Авантюристичен тип. Постоянното движение за него е първа природа. Възприема света като приключение и го опознава с всички свои сетива. Не се страхува да рискува и бързо взема решения. Но когато изгуби интерес към нещо, просто го зарязва. В училище му е скучно и трудно се справя със задълженията си, защото се отнася повърхностно. Лесно се превъзбужда емоционално, най-малкото разочарование може да провокира бурна реакция. Родителите трябва да въведат твърди правила на възпитание и да следят изкъсо контактите с връстници.

Любознателен тип. Вечно пита и иска да знае всичко до най-малката подробност. Желанието му да опознае света е продиктувано от стремежа да се чувства уверено в него. Предпочита един-двама приятели, а не цяла компания. Има високи изисквания към себе си и се опитва винаги да е първо. Такова дете може да остане в изолация от връстниците си, защото изглежда високомерно и идеално в техните очи. То не е склонно да дава воля на емоциите си, но външното спокойствие понякога прикрива неговата уязвимост. Подобно поведение дистанцира от близките и отслабва връзката помежду им. Лесно ще се справите с възпитанието, ако обяснявате и аргументирате изискванията си.

В случай на неуспех детето може да се почувства объркано и родителската подкрепа е от решаващо значение. Обяснете, че грешките също са важни, защото човек може да се поучи от тях.

Услужлив тип. Такова дете има специална връзка със семейството си. Обича да помага у дома. Много държи да го хвалят и да ценят неговия принос. Лесно се приспособява към училищната среда и нейните правила, тъй като няма проблеми с реда и дисциплината. Налице са всички шансове да постигне отлични резултати. Известни рискове крие лесното поддаване на чуждо влияние заради прекалената изпълнителност, послушание и готовност да покрие всички изисквания. В различни ситуации предлагайте на детето варианти, между които да избира. Но не изисквайте самостоятелност от ранна възраст.

В проблемни ситуации родителската подкрепа е особено важна за чувствителните и любознателните момичета и момчета.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X