Напишете дума/думи за търсене

Методът на Файнман – 3 стъпки за съвършенство

Нобеловият лауреат по физика Ричард Файнман формулира алгоритъм за обучение, който помага за бързо и по-задълбочено разбиране на всяка тема.

Според Ричард Файнман разликата между „да знаеш нещо“ и „да знаеш името на нещо“ е една от основните причини за неговия успех. Той измисля формула за учене, която му позволява да разбира нещата по-добре от другите. Тази формула се нарича Методът на Фейнман и помага да изучим всеки предмет по-дълбоко и по-бързо.
Темата или концепцията, която искате да усвоите, нямат значение. Този метод е безотказен. Той не е само отличен метод на преподаване, но и прозорец към съвсем различен начин на мислене.
Кои са неговите 3 стъпки?

Стъпка 1. Обяснете си го като на дете

Вземете празен лист хартия и запишете какво искате да изучавате. Напишете какво знаете по този въпрос, сякаш го обяснявате на дете, което все още няма има достатъчно богат речник и способност да се концентрира, за да разбере основните понятия и взаимоотношения.
Много хора са склонни да използват сложни думи и професионален жаргон, когато не разбират нещо. Използването на жаргон има за цел да скрие неразбирането ни от другите.
Когато напишете идеята от началото до края с прости думи, които и дете е в състояние да разбере, вие си помагате да разберете същността й на по-дълбоко ниво и опростявате връзките между понятията. По този начин ясно ще разберете къде имате пропуски.

Стъпка 2. Повторете

В първата стъпка неизбежно ще срещнете пропуски в знанията си: някъде сте забравили нещо важно, не сте могли да обясните или просто изпитвате затруднения при комбинирането на важни понятия.
Компетентността е да знаете границите на вашите способности и току-що намерихте една от тях. Това е моментът, в който започва обучението. Върнете към изходния материал и го изучете отново, докато не може да го обясните с прости думи.
Откриването на границите на знанията ви също ограничава грешките, които сте склонни да правите, и увеличава шансовете за успех в прилагането на вашите знания.

Стъпка 3. Организирайте и опростете

Прегледайте всички бележки, които сте направили дотук, и се уверете, че в тях няма нито един професионален термин от изходния материал. Сега напишете проста история от тях. Прочетете я на глас. Ако обяснението не изглежда просто или звучи странно, това е знак, че знанията ви все още се нуждаят от усъвършенстване.

Бонус стъпка: Споделете

Ако искате да сте сигурни в разбирането си, споделете знанията си с някого (в идеалния случай с човек, който е много слабо запознат с темата, или намерете 8-годишно дете). Най-добрият тест за вашите познания по темата е способността ви да ги предадете на друг индивид. 

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X