Напишете дума/думи за търсене

Какви представляват „почти психопатите“?

Д-р Роналд Шутен е човекът, който предложи категорията „почти психопати“ да се приложи към хора, които отговарят на някои психопатични диагностични критерии, но не на всички.

„Почти психопатите“ са хора, които са склонни да се маскират много добре в обществото. Те са изключително интелигентни със силно развито чувство за "миризма", с което да подушат жертвите си.

Д-р Шутен групира тези, които не са получили клинична диагноза и не извършват престъпления, но проявяват асоциално поведение.
Той казва, че „почти психопатите“ често причиняват повече вреди, отколкото тези с официална диагноза психопатия. Това е така, защото те се маскират по-добре. В същото време обаче те могат да станат толкова разрушителни, колкото престъпният психопат.

Как може да се предпазим от тези хора?
Характеристиките, които определят „почти психопати“, присъстват в поведенческите, емоционалните и междуличностните измерения. От поведенческа гледна точка те са безотговорни и импулсивни. Те не се притесняват от нарушаване на правилата и имат нестабилен социален живот. Проявяват също паразитно поведение и са изключително непредсказуеми.

Емоционално „почти психопатите“ никога или изключително рядко изпитват вина, тревожност или угризения на съвестта. Капацитетът им за съпричастност, ако изобщо ги има, е минимален. Освен това те изпитват чувства по изключително повърхностен начин и им е трудно да установят трайни връзки с други хора. Те също имат проблеми с придържането към идеи и цели.

На междуличностно ниво те са егоцентрични и арогантни. Притежават
много енергия и обикновено са изключително очарователни, както и доминиращи. Те често експлоатират хората около тях. Целта им е повече да манипулират другите, отколкото да се разбират с тях.

Психопати и „почти психопати“
Най-общо казано, това, което характеризира психопатите, е екстремното им антисоциално поведение. Вярно е, че повечето хора имат в по-малка или по-голяма степен нещо от лъжеца и манипулатора в тях. Това обаче обикновено е само на минимално ниво и се случва спорадично и при специфични обстоятелства.


Психопатите и „почти психопатите“ обаче постоянно проявяват този вид поведение. Хората са само инструменти за тях, а не равни.
Някои от чертите, които характеризират психопатите, са следните:
• Интелигентност над средното ниво. Голям чар.
• Привидно балансирано поведение и вербални способности.
• Без халюцинации или заблуди.
• Липса на чувство за отговорност. Освен това те са неискрени и говорят лъжи.
• Внезапна импулсивност. Трудности при оценката и ученето от предишен опит.
• Необясними епизоди на грубо и вулгарно поведение, особено при пиене на алкохол.
• Самоубийствени заплахи, които никога не изпълняват.
• Егоцентричност, арогантност, манипулация, лоши емоции, трудности при планирането и придържане към графици и т.н.

Какво обаче отличава психопатите от „почти психопатите“? Като цяло това се отнася до физическо насилие и престъпно поведение. Психопатите нямат граници. От друга страна, „почти психопати“ емоционално, а не физически, малтретират жертвите си.
Как да се справим с тях?
Въпреки че рядко срещаме психопати, шансът да се сблъскаме с „почти психопат“ е доста голям.

Изключително трудно е за „почти психопатите“ да променят поведението си. Това е така, защото техните характеристики означават, че са склонни да се смятат за много по-добри от другите. Освен това те не изпитват вина или изпитват силна болка, неосъзнавайки, че се нуждаят от помощ.

Техните жертви често са заслепени от привидно големите добродетели на тези хора, като чар и интелигентност. Поради тази причина те отказват да признаят, че притежават някои асоциални черти. Освен това те са склонни да омаловажат всяка щета, която биха могли да понесат.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X