Напишете дума/думи за търсене

Синестезията - дарба или еволюция

Когато споменаването на някоя дума предизвиква в съзнанието усещане, представа за нещо друго, без да се губи истинското съдържание на думата, това състояние се нарича синестезия. Феноменът е познат от хилядолетия, но научен интерес предизвиква едва в края на XIX век.

Думата е от гръцки и означава “съвместно усещане”. Хората с такива възприятия се наричат синестети и различната им сетивност не представлява проблем за тях. Синестетичните образи са изцяло вътрешни представи и се възприемат като такива, а не като част от заобикалящата реалност. Синестезията не е заболяване, предава се генетично и е най-разпространена в детството.

Среща се обикновено в няколко поколения от един род. Екип индийски учени твърдят, че ген, установен от тях, е вероятната причина за синестезията.

Интересни факти

Феноменът е по-разпространен сред жените.

Синестетите са по-често левичари.

Унаследяването на това качество е свързано с Х- хромозомата и се различава при двата пола. Докато момичетата могат да получат Х-хромозома и от двамата си родители, при момчетата само майката предава тази хромозома, а от бащите си наследяват Y-хромозома, определяща техния пол. Тоест момчетата стават синестети поради генетичното въздействие на майката.

При изследвания с ядрено-магнитен резонанс се установява, че при синестети съседни региони от мозъка, имащи отношение към различни възприятия, по неизвестна причина се активират помежду си и възпроизвеждат преживяването на феномена.

Какви могат да са специфичните синестетични възприятия

Синестетите възприемат всичко като останалите хора, но имат и специфични различия. Например споменаването на думата птица, цифрата 6, или името Мария в съзнанието на човека, обладаващ това свойство, се възприема като син или друг цвят. Поражда се сетивно възприятие, видимо нямащо връзка с породилата го дума, фраза или музика. Това е състояние, при което едно сетивно възприятие (например музикална фраза) води в съзнанието до представа за конкретен цвят, но без зрителният анализатор в този момент да е стимулиран.

Казано образно, в синестезията се възприемат в цвят цифри, букви, музика, емоционални състояния, представи за хора, за събития или определени действия. И обратното - цвят, дума, име, могат да звучат в съзнанието като определена мелодия. Дори и сухите цифри синестетът може да възприеме в различни цветове или определени нюанси.

Често се свързва с творчество

Синестетите най-често са хора на изкуството, литературата или математиката. Синестетите-музиканти притежават “цветен слух”, а при художниците специфичните възприятия позволяват на мозъка им да “чува” картините в звуци, мелодии, симфонии.

Синестетът има добри умения в областта на синестетичните си представи и ако те са свързани с цифри, то той умее да работи с числа, а ако са свързани с букви, човекът може да е полиглот, литератор, писател.

За тях е характерно и че са надарени със силна памет.

Варианти на явлението

При някои видове синестезия хората чуват звук всеки път, когато се сблъскат с дадена миризма.

Човек да усеща специфичен вкус, когато някой произнесе определена дума.

Повечето синестети свързват буквата А с червено, ниските музикални тонове с тъмни цветове, а високите - със светли.

Една основна форма на синестезия представлява свързването на цветове с цифри и букви.

Ако един синестет възприема буквата А в зелено, и то в определен зелен цвят, той дори и да не иска, ще я вижда винаги изписана в съзнанието му само в този цвят, още при мисълта за нея. Но когато тази буква е изписана в текст, тогава неговото възприятие е за черни букви на бял лист, както при останалите хора, без да вижда синестетичния зелен цвят на буквата А.

Някои си създават индивидуална цветна азбука:

A - ярко червено

Б - светлокафяво

В - червено-розово

Г - сиво-черно

Д - жълто-кафяво

Е - бяло и т.н.

Различни мозъчни травми, заболявания и инсулт могат да бъдат причина за придобита или временна синестезия, докато истинската е генетично заложена. При прием на психеделици като LSD и някои наркотици също се проявява временна синестезия, характерна с по-ярки и обективирани образи.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X