Напишете дума/думи за търсене

Кампания подкрепя жените в IT сектора

Екипът на Accenture's Advanced Technology Center в България обяви кампания, с която ще подкрепи кариерното развитие на жените в областта на технологиите. Според ново глобално проучване на Accenture културата на равенство на работното място е мощен генератор на иновации и растеж. Докладът на компанията „Getting to Equal 2019“ установи, че в компаниите със стабилна култура на равенство, където всеки има възможност да напредва и да се развива, креативната нагласа на служителите, тяхната готовност и способност за иновации е 6 пъти по-висока. Проучването сочи, че 95% от мениджърите по света виждат иновациите като жизненоважни за конкурентоспособността и жизнеспособността на бизнеса. Културата на равенство е мощен двигател на иновативния начин на мислене, много по-силен от други фактори, които отличават организациите, като индустрията, страната или демографските данни за работната сила. Според анкетираните хората с различен пол, сексуалната идентичност, възраст и от различни етнически групи демонстрират иновационно мислене в работна среда, където се цени културата на равенството.

Стъпвайки на резултатите от изследването, компанията предприема действия за постигане на равенство в работната среда. „Кампанията за приобщаване ще обхване широк кръг от характеристики в различието – по отношение на възраст, способности, етническа принадлежност, раса, религия, полова идентичност, сексуална ориентация“, коментира Петър Торнев, старши мениджър, Accenture Advanced Technology Center България. „Ние се ангажираме да ускорим равенството за всички и да създадем работна среда, в която всеки един от нашите хора чувства, че принадлежи”, добави той.

ФОКУС ВЪРХУ ЖЕНИТЕ

В глобален мащаб компанията си поставя амбициозни цели по отношение на равенството между половете. Два са основните приоритета: до 2025 г. да се постигне балансирана работна сила между половете, а до 2020 г. и да се ??увеличи процентът на жените на позицията „Управляващ директор“ до 25% в световен мащаб.

Екипът на Accenture’s Advanced Technology Center в България се ангажира да повиши нивото на условията на работа за жените в сектора. „Ние продължаваме да търсим възможности за иновации и да изпълняваме ангажимента си за приобщаване и разнообразие. Тази година под надслов „Равни в работата, заедно в успеха“ ще се проведат редица инициативи, които целят да създадат благоприятна работна среда не само за дамите, които вече са в сектора, но и за всички, които се колебаят да направят тази крачка“, коментира Анна Марич, която ръководи програмата за включване и многообразие в Accenture Advanced Technology Center България. „Знаем, че като работодател трябва ние да направим първите стъпки към подпомагане кариерното развитие на жените в страната ни, затова въведохме допълнителни бенефити за всяка дама, която е или ще стане част от екипа ни в България. Част от тях са: гъвкаво работно време, home office, бонус „майчинство“, сватбен бонус и други “, допълни още тя.

Петър Торнев и Анна Марич представят новата кампания на Accenture
Петър Торнев и Анна Марич представят новата кампания на Accenture
На събитието, което сложи старт на кампанията, присъства и Мария Маврудиева, изпълнителен директор на Съвета на жените в бизнеса. Тя сподели повече за необходимостта от добри практики в бранша и бъдещите планове на съвета за популяризиране на инициативата: „Важни са стъпките, които компании като Accenture предприемат за развитие на програми, които целят създаване на среда на взаимопомощ, доверие, професионално израстване, баланс между личния и професионалния живот, равни възможности пред всички групи на обществото и кариерно развитие.“

Accenture е водеща международна компания, която предоставя широк спектър от услуги и решения в категориите: стратегии, консултиране, дигитални услуги, технологии и операции. Със своя дългогодишен опит и специализирани умения в повече от 40 индустрии и всички сектори на бизнеса Accenture работи в пресечната точка на бизнеса и технологиите, за да помогне на своите клиенти да подобрят представянето си и да създадат устойчива добавена стойност. С около 469 000 служители в повече от 120 държави компанията е лидер в иновациите за подобряване на начина, по който хората живеят и работят. 

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X