Напишете дума/думи за търсене

Учи ли ученето чрез игра

Мария Монтесори казва, че “Играта е работата на детето”. Но когато детето се впуска в игра, то не си казва: “Ето сега ще науча нещо ново, започвам да играя.”

Ранното детско развитие и обучение са комплексни и холистични по своята същност, а играта е най-мощният и основополагащ начин за детето да развие своя потенциал за придобиване на нови знания и умения. Ето кои са те:

1. СОЦИАЛНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ УМЕНИЯ: Играта благоприятства изграждането на взаимоотношения. Докато играят, децата опитват нови социални взаимодействия - напр. споделяне на играчки, редуване, спазване на правилата на играта и др. При ролевите игри (например на магазин или на училище) децата се учат да изразяват своите идеи, мисли и чувства, да контролират емоциите си, да общуват, да разрешават конфликти, да защитават избора и поведението си, да преодоляват страховете си.

2. КОГНИТИВНИ УМЕНИЯ (ПОЗНАВАТЕЛНА СПОСОБНОСТ): “От хващане към схващане”. Децата придобиват знания от практическия си опит - чрез взаимодействие с предмети и чрез общуване с хора. Затова се нуждаят от много време в игри и боравене например с кубчета, за да разберат абстрактните понятия. Например при игра с геометрични форми, детето се научава, че два квадрата могат да образуват правоъгълник, а два триъгълника - квадрат.

3. ДВИГАТЕЛНИ УМЕНИЯ: Общата моторика детето развива както на открито, така и на закрито със специфични двигателни игри като тичане с различна скорост, скачане на въже, хвърляне и хващане на топка, промушване в тунел, упражнения за баланс и много други. Фината моторика включва овладяване на мускулатурата на дланите и пръстите, а игрите, които помагат за развиването, са моделиране с пластелин, нанизване на мъниста, пъзели, изрязване с ножичка, рисуване, оцветяване и др.

Докато играят децата се учат още:

• Да правят план и да го следват (Искам да нарисувам моето семейство. Ще започна от мама.)

• От модела проба-грешка, като използват въображение и логика (Зъбните колела не сработват. Как да ги разместя?)

• Да прилагат количествени и качествени категории в реални ситуации (трябва да запълня този улей с малки елементи. Колко ли ще ми трябват?)

• Да анализират и разсъждават на база реални обекти (Има липсващи парченца от пъзела. Кое ли ще пасне тук?)

• Да общуват с връстници и да обсъждат различни гледни точки (Аз ще бъда Червената шапчица. Искаш ли ти да си вълкът? Или може би ловецът?)

• Да се радват на собствените си успехи (Браво на нас! Добре се справихме!)

• Да развиват креативността си и да експериментират (Какво ли ще се получи, ако смеся тези цветове?)

Образователните материали, използвани за илюстриране на статията, са създадени от социално предприятие “Неща с душа”.

Техният социален образователен проект е финалист в ПРОМЯНАТА. Подкрепете ги на https://nova.bg/promyanata/neshta-s-dusha

“Неща с душа” помага на децата да учат, докато играят и се забавляват.

X