Напишете дума/думи за търсене

Знаци, че някой се опитва да ви контролира

Понякога е трудно да се определи дали някой прави или казва нещо поради искрена загриженост или заради скрити мотиви.

Манипулацията често е много фина и трудно забележима, в зависимост от обстоятелствата и вида на връзката. Манипулативните хора са навсякъде и е важно да знаете характеристиките на изпечените манипулатори.

Отначало те се открояват като искрени, състрадателни и очарователни. Могат да изглеждат мили, нежни и спокойни. Това е просто тактика, за да ви примамят по-близо и да ви накарат да им се доверите бързо.

След като са ви вкарали в отношения с тях и са ви поставили в уязвима позиция, те ще започнат да използват своите тактики на измама, в които са станали експерти.
Как да разберете дали си имате работа с изпечен манипулатор?

1. Често им липсва представа за поведението и действията им

Те ще вярват от все сърце, че техният начин е единственият начин да се справят с нещата, защото той гарантира, че техните нужди са удовлетворени и докато това е от полза за тях, това е всичко, което има значение в съзнанието на манипулатора.

2. Те избягват да поемат отговорност за всяко свое действие или поведение

Манипулаторите знаят значението на отговорността, но няма да се държат отговорни, нито ще слушат някого, който се опитва да ги държи отговорни.
Те поставят отговорността за техните нужди във вашите ръце и в резултат на това вие пренебрегвате собствените си потребности.

3. Често критикуват и осъждат

Те ви разкъсват на малки парченца. Въпреки че манипулаторите ще говорят с вас и ще преценяват вашите действия, поведение и характер, те не предоставят решения или алтернативи, за да бъде конструктивна ситуацията.

4. Изолират ви от това, което най-много цените

Това включва приятели, семейство, училище или работа. Те могат да заплашат да разрушат нещата във вашия живот.

5. Те ще изкривят истината или фактите

Това често зависи от това колко полезно е нещо за тях.

6. Те бомбардират жертвите си със статистика и данни

Това най-често се отнася до теми, за които може би не знаете много.

7. Дават ви малко или никакво време да направите избор или решение

Това е да се окаже натиск върху жертвите да вземат бързо и евентуално ирационално решение, което е от полза за манипулатора.

8. Правят се, че не ви разбират

Преструвайки се, че не разбират какво казва друг човек, манипулаторите смятат, че не бива да бъдат държани отговорни, защото ще оправдаят действията и поведението си, като казват, че не са получили това, което другият е обещал.

9. Те ви третират с мълчание

Това е начин манипулаторите да имат власт и превъзходство над жертвите и е ефективна и изключително увреждаща форма на психологическо насилие.

10. Държат ви отговорни за своето щастие

Ако изпитват негативни чувства или емоции, те ще обвинят някой друг.
Нищо от това, което манипулаторите проектират върху жертвите, не е по тяхна вина. Това са тактиките, които те използват, за да спечелят или да се възползват от дадена ситуация или от човек.

Как да се справим с изпечен манипулатор

Спазвайте дистанция

Това ви трябва, за да наблюдавате поведението на манипулатора в различни ситуации. Ще може да наблюдавате неговото поведение и как той действа и се държи с околните.

Избягвайте самообвинението

По-лесно е да се обвиняваме за чувство на неадекватност и малоценност, защото това е, което искат манипулаторите. Вие не сте виновни. Вас ви манипулират. Не забравяйте, че вие не сте проблемът.

Задавайте сондиращи въпроси

Когато чуете молба или очакване, които са неразумни или изглеждат ирационални, задайте въпроси като „Питаш ли ме или ми казваш?“ или "Е, как това е честно и адекватно?" Това премества фокуса отново върху манипулатора.

Използвайте времето си разумно

Важно е да се отделите от влиянието на манипулатора, за да помислите върху дадено искане рационално, без да оставяте неговото влияние да ви разклати по един или друг начин.

Научете се как да казвате „не“

Това е от решаващо значение за всеки да общува ефективно. Да се научите как да казвате „не“ рано, ще ви помогне много
при спиране на манипулацията.

Поставете граници

Уверете се, че сте задали граници и практически последици за преминаването им. Придържайте се и към тях. Действията говорят повече от думите.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X