Напишете дума/думи за търсене

Куркумата ни защитава от смъртоносни мутации на клетките

Всеки ден ние се подлагаме на въздействието на токсини от околната среда, започвайки от автомобилните газове и завършвайки с отровите, отделяни по време на химическо чистене на дрехите. Не по-малко вредна роля играят и естрогеноподобните химикали в найлоновите пликове, в които слагаме храната. Тези химически вещества могат да оказват опасно въздействие на самата структура на нашата ДНК.

Храната, приготвена на грил, произвежда мутагенни хетероциклични амини. При печене на продукти, богати на въглехидрати, такива като картофите, се образува акриламид, известен канцерогенен агент. Вдишването на въздуха ни подлага на постоянен поток от странични химически продукти от промишлеността.

Заради тези влияния е изключително важно да се предприемат превантивни мерки за усилване на защитата на организма от непрекъснатите атаки на мутагените, които ни заобикалят.

Куркуминът участва в детоксикацията на организма

Този фитонутриент, получен от индийската подправка куркума, е един от най-ефективните антимутагени.

Куркумата в продължение на векове е имала важна роля в аюрведическата медицина. Тя и днес има репутацията на действено средство за снемане на възпаление и лечение на различни заболявания, от язва до артрит. Освен това куркумата е много популярно в цяла Азия средство за лечение на стомашни разстройства, има многобройни сърдечно-съдови предимства, отчасти поради това, че понижава нивото на общия холестерол и инхибира окисляването на липопротеините с ниска плътност.

В последните години учени установили, че куркуминът може да помогне и за защита на организма от многобройните мутагени в околната среда. Немалко изследвания показали, че тези екологични токсини често имат пряка връзка с развитието на ракови заболявания. Например хетероцикличните амини представляват силнодействащи мутагени, образуващи се при готвене на месо и риба. Някои от тези съединения предизвикват тумори при въвеждане в експериментални животни на дози, които хората могат да получат от своето меню. В изследване, проведено от Университета в Пенджаб, Индия, били изучени предимствата на куркумина в противодействието на седем от тези хетероциклични амини. Изследователите открили, че куркуминът потискал мутагенността с 80%.

Няколко изследвания показали, че добавянето на куркумин може да намали вероятността от колоректален рак. В хода на едногодишно изследване на плъхове, проведено от Американския фонд за здравеопазване, учените предизвикали канцерогенеза в дебелото черво с помощта на мутагенния препарат азоксиметан. Петседмични плъхове били разделени на групи, които получавали меню с куркумин и без него. След две седмици гризачите започнали да получават и от препарата азоксиметан. След 52 седмици плъховете били проверени за наличие на тумори на дебелото черво. Резултатите показали, че приемът на куркумин с храната значително понижавал честотата на възникване на тумори на дебелото черво (както инвазивни, така и неинвазивни). Куркуминът също потискал средния обем на туморите на дебелото черво с 57% в сравнение с контролната диета. Учените установили също намаление на нивото на някои простагландини, което показва, че куркуминът частично блокирал метаболизма на арахидоновата киселина, който обикновено предизвиква възпаление.

Учените открили свидетелства за повишена апоптоза, която представлява по същество програмирана смърт на аномалните клетки. Раковите клетки често са способни да измамят имунната система на организма, която им позволява да остават живи, независимо от тяхната злокачествена природа. Куркуминът допринасял за апоптоза в дозировка само 0,2% от менюто. Фактически, в сравнение с контролната група процентът на клетките, демонстриращи апоптоза, почти се удвоил (9,2% срещу 5,3%) при животните, които започнали да приемат куркумин преди началото на въвеждане на мутагенния препарат.

Авторите на изследването стигнали до извода, че апоптозата е един от механизмите, с чиято помощ куркуминът изпълнява своята работа, въпреки че способността на куркумата да потиска метаболизма на арахидоновата киселина и да намалява пролиферацията на клетките също са важни фактори. Въпреки това, установената разлика в скоростта на апоптозата подчертава важността на профилактиката, т.е. употребата на куркумин преди мутагените да успеят да предизвикат рак в организма.

Куркуминът доказал своята ефективност и при други видове рак. Две изследвания, проведени от учени от Чиангмайския университет в Тайланд показали, че куркуминът намалява образуването на кожни тумори при мишки след прием на мутагенно химическо вещество.

Експерименти ин витро демонстрирали също, че куркумата повишава ефективността на противораковия препарат винбластин против рака на шийката на матката при жени с множествена лекарствена устойчивост и потиска растежа на хормонозависимия и хормононезависимия рак на гърдата.

Куркуминът има различни механизми на действие, което до голяма степен може да обясни неговата висока противоракова ефективност. Той повишава активността на глутатион-S-трансферазата, важен ензим в детоксикационната система на организма. Японско изследване на мишки показало, че пероралните добавки увеличават активността на този ензим със 170% в черния дроб и със 110% в бъбреците.

 Повече за продуктите, предлагани в магазините на „Лечител“, може да научите на shop.lechitel.bg, както и на телефон 0885/922 821.

X