Напишете дума/думи за търсене

Кои са токсичните съставки в боите за коса

Не знам за вас, но въпреки че непрекъснато малтретирам косата си с различен цвят, истината е, че не обичам изобщо да се боядисвам. Особено през зимата. Боята е студена, скалпът ми е топъл, а тръпките, които пробождат кожата ми, са всичко друго, но не и приятни.

Да, повтарям си старата приказка „Трай, бабо, за хубост“, ама веднъж дори се сдобих с подут лимфен възел на врата, защото бях предозирала с боята за коса. Успях да я изтипосам цели 3 пъти за 4 дни върху скалпа си.

Така и не разбрах кой химикал е свършил необходимото за тази ми болежка, но се оказа, че списъкът с необичайните заподозрени е доста дълъг.

Вижте кои съставки в боите за коси са забранени от Европейската комисия.

6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine (6-метокси-2,3-пиридиндиамин)

2,3-Naphthalenediol (2,3-нафталендиол)

2,4-Diaminodiphenylamine (2,4-диаминодифениламин)

2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine (2,6-бис(2-хидроксиетокси), 3,5-пиридиндиамин)

2-Methoxymethyl-p-Aminophenol (2-метоксиметил-р-аминофенол)

4,5-Diamino-1-Methylpyrazole (4,5-диамино-1-метилпиразол)

4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate (4,5-диамино-1-((4- хлорофенил)метил)-1H-пиразол сулфат)

4-Chloro-2-Aminophenol (4-хлоро-2-аминофенол)

4-Hydroxyindole (4-хидроксиндол)

4-Methoxytoluene-2,5-Diamine (4-метокситолуен-2,5-диамин)

5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate (5-амино-4-флуоро-2-метилфенол сулфат)

N,N-Diethyl-m-Aminophenol (N,N-диетил-m-аминофенол)

N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine (N,N-дитемитил-2,6-пиридиндиамин)

N-Cyclopentyl-m-Aminophenol (N-циклопентил-m-аминофенол)

N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine (N-(2-метокситил)-р-фенилендиамин)

2,4-Diamino-5-methylphenetol (2,4-диамино-5-метилфенетол)

1,7-Naphthalenediol (1,7-нафталендиол)

3,4-Diaminobenzoic acid (3,4-диаминобензоена киселина )

2-Aminomethyl-p-aminophenol (2-аминометил-р-аминофенол)

Solvent Red 1 (CI 12150) (разтворимо червено)

Acid Orange 24 (CI 20170 (кисело оранжево)

Acid Red 73 (CI 27290) (кисело червено)

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X