Напишете дума/думи за търсене

Някои любопитни факти за морала

Моралът е спорна тема. Това е елемент, който изглежда толкова естествен, но в действителност е изключително сложен.
Той се състои от набор от принципи и норми, които установяват какво е „добро“ или „лошо“ за определена група. Това е константа в човешкото общество, независимо от конкретното време или място.

Въпреки че моралът е динамичен, има някои ценности, които изглежда присъстват във всички култури - справедливост, честност, смелост, уважение и щедрост. Всички тези добродетели се считат за ценни, независимо за какво общество говорим.

В западния морал въпросът за намерението също се взема предвид. Например едно предполагаемо добро дело, извършено със скрити мотиви, няма голяма стойност. От друга страна, едно привидно осъдително действие, но извършено случайно, прави въпроса по-малко сериозен. В много незападни култури намерението рядко се счита за валидно.

„С морала поправяме грешките на инстинктите си, а с любовта поправяме грешките на морала си.“
Хосе Ортега и Гасет

По отношение на морала може да се каже, че важи старата максима: „Кажи ми с какво се хвалиш и аз ще ти кажа какво ти липсва“. Това е потвърдено в проучване, проведено от д-р С. Джей Рейнълдс, което бе публикувано в Journal of Applied Psychology. Изследването е проведено с 230 докторанти, които са помолени да се самоопределят морално.

Резултатите затвърждават хипотезата, че всички онези, които са се оценили като „добри хора“ или с „висок морал“, са тези, които най-вероятно мамят на изпитите. Това обаче не ги притеснявало, тъй като те вярвали, че други морални действия от тяхна страна ги освобождават от тези дребни грешки.

Нещо подобно се случва с някои хора със силни религиозни убеждения. Изследване, проведено от учени от САЩ и Канада, установява, че няма съществени разлики между моралното поведение на вярващите и това на агностиците. Единственият значителен контраст е фактът, че религиозните хора изпитват повече вина и угризения, когато вършат нещо грешно.

Изследване върху произхода на морала
Дълго време философи и учени се чудят дали моралът е нещо вродено или научено. Все още остават много съмнения. През цялата история във всички култури по света обществата са установили наказания за тези, които се държат по начин, който наранява един от членовете на дадена група.

За да проучи този въпрос, д-р Ясухиро Канакоги от университета в Осака провежда изследване с осеммесечни бебета. Въпросът е дали в тази ранна възраст те вече показват някакви признаци на морално поведение.

Изследователският екип запознава бебетата с компютърна система, която им показва анимационни фигури. Ако бебетата се взирали в някой от героите, той бивал унищожаван. След като децата разбрали как работи това упражнение, им били показвани изображения на герои, които нараняват другите.

Резултатите били изненадващи. Всички бебета са използвали своята „сила“, за да премахнат антисоциалния персонаж. Резултатите от изследването показват, че моралът или голяма част от него е продукт на човешката еволюция. Следователно, може да се каже, че е вроден в човека.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X