Напишете дума/думи за търсене

Прозорецът на Овертон, или как табутата стават валидни

Прозорецът на Овертън е политическа концепция, която описва как може да се промени общественото мнение по дадена тема. В него се посочва, че идеи, които преди са били смятани за абсурдни, могат да бъдат приети в дългосрочен план.

Според тази концепция дори теми табу не са пожалени от неговите ефекти. Приетото мнение на обществото по въпроси като кръвосмешение, педофилия или канибализъм може радикално да се промени. За да се случи това, не е необходимо да се промиват мозъци или да се прилага диктаторски режим, а да се разработят поредица от напреднали техники, чието прилагане остава незабелязано от обществото.

Произходът на концепцията за прозореца на Овертон
Джоузеф Овертон изучава тази концепция. Той разработва вертикален модел на политики, вариращи от „най-свободните“ в горната част на спектъра до „най-малко свободните“ в дъното. Това е свързано с правителствена намеса, при която приемливите политики са рамкирани в прозорец, който може да се движи в рамките на тази ос.

Етапите на прозореца на Овертон
По принцип изглежда невъзможно обществото да приеме някои от табутата, които споменахме по-горе. Концепцията за прозореца на Овертон обаче твърди, че това може да се случи. За да видим от какво се състоят различните етапи на прозореца на Овертон, ще се съсредоточим върху конкретно табу - канибализма.

Етап 1: От немислимото към радикалното
В първия етап канибализмът е в най-ниското ниво на приемане в прозореца на Овертон. Обществото го смята за неморално. Смята се за отвратително и абсурдно. В този момент прозорецът е затворен и неподвижен.

За да започнат да променят общественото мнение, учените започват да го изучават. За тях не трябва да има теми табу. Така научната общност започва да анализира традициите и ритуалите на някои племена.

Етап 2: От радикалното към приемливото
След етап 1 идеята се превръща от немислима в обсъждана. Във втория етап хората започват да приемат идеята. Със заключенията на учените обществото гледа на тези, които отказват да придобият знания по темата, като на непримирими.

Хората, които се съпротивляват, ще започнат да се възприемат като фанатици, които се противопоставят на науката. Нетолерантните се заклеймяват публично, тъй като идеята губи негативните си конотации. Името "канибализъм" може дори да се промени в нещо като антропофагия. Малко по малко медиите правят яденето на човешка плът приемливо и уважавано.

Етап 3: От приемливото към разумното
Консумацията на човешка плът става общо право. Идеята вече е разумна. Междувременно онези, които продължават да се противопоставят на идеята, ще продължат да бъдат критикувани. Тези хора ще бъдат считани за радикали, които са против фундаментално право.

Етап 4: От разумното към популярното
Сега канибализмът става любима тема. Идеята започва да се появява във филми и телевизионни сериали като нещо положително. В същото време исторически личности, свързани с тези практики, получават похвали. Феноменът става все по-мащабен и продължава да затвърждава своя положителен имидж.

Етап 5: От популярното към политическото
Прозорецът на Овертон, който е затворен в началото, сега е широко отворен. В този последен етап започва да се подготвя законодателната машина, която ще легализира явлението. Поддръжниците на канибализма се консолидират в политиката и започват да търсят повече власт и представителство.

Така една идея, която преди се смята за немислима и неморална, се утвърждава в колективното съзнание като право. Това се случва чрез концепция, която може да промени възприятието на обществото за всяка идея, колкото и луда да е тя.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X