Напишете дума/думи за търсене

Що е то емоционално лидерство?

Лидерството е едно от най-важните умения, които трябва да притежават тези, които ръководят екипи. Хората, които искат да мотивират другите, трябва да имат способността да вдъхновяват и насочват, защото това е ключът към постигането на всяка цел. Въпреки че има много начини да направите това, най-ефективният е емоционалното лидерство.

Тази концепция е измислена от Даниел Гоулман, Ричард Бояцис и Ани Маккий и е описана в книгата им „Първично лидерство“. Те споменават за шест стила на емоционално лидерство, които оказват огромно влияние върху емоциите на тези, които ги прилагат.

Всеки един от тях е полезен в конкретна ситуация, но добрата новина е, че може да развиете всички с достатъчно усилия и ангажираност.

Какво всъщност е емоционалното лидерство и какви са основните му предимства и недостатъци в по-рационална обстановка?

Една от най-важните концепции в първичното лидерство е, че няма най-добър вариант, когато става въпрос за избор на емоционален стил на лидерство. Всеки от тях има няколко предимства, а също и различни характеристики, които може да не отговарят на всички ситуации.
Затова лидерът трябва да знае тези особености, за да избере кой стил да приложи, за да бъде способен да овладее всички тях, за да избере най-добрия за всяка ситуация.

Шестте стила са:
• Авторитетен
• Коучинг
• Партньорски
• Демократичен
• Принудителен
• Задаващ темпо

Въпреки че всеки един от тях има много различни характеристики, всички те се основават на разбирането на емоциите на другите. Точно оттам идва името „емоционално лидерство“.

Винаги ли е подходящо обаче да се използва един от тези шест стила, за да се ръководи група от хора?
Отговорът зависи от обстоятелствата, пред които вие като лидер сте изправени.

Предимства и недостатъци на емоционалното лидерство
Както при всяко друго умение или подход, този тип лидерство има както отрицателна, така и положителна страна.
Те ще ни помогнат да решим дали е разумно да прибягваме до емоции или е най-добре да използваме по-логичен и по-малко съпричастен подход във всяка ситуация.

Предимства
Воденето на група с емоционална интелигентност има много предимства. То ще помогне да се намери баланс между постигането на целите на компанията и създаването на стабилни работни взаимоотношения.


Това може да включва жертване на ефективност до известна степен, но благосъстоянието и щастието на служителите определено ще се увеличат.
От друга страна, добрият лидер ще може да засили добрите качества на екипа. Използването на тези стилове за водене ще помогне на другите да открият своите таланти и да се развият професионално. Освен това ще ви позволи да мотивирате работниците си, което е от съществено значение за всяка компания.

Недостатъци
Прилагането на емоционален стил на ръководство може да не е най-добрият избор във всички ситуации. Понякога това може да има негативни последици като:

• Това може да накара лидера да действа импулсивно, което може да попречи на развитието на компанията, защото като цяло управлението на бизнес изисква по-рационален подход.

• Това причинява проблеми със самоконтрола - в определени случаи лидерът трябва да взема тежки решения, които могат да бъдат трудни на емоционално ниво. Ако лидерът е твърде съпричастен, може да бъде засегнат целият проект на компанията.

• Забавя или се отразява на резултатите, а лидерът трябва да се съсредоточи единствено върху целите на компанията. Въпреки това някой, който се тревожи твърде много за емоциите на другите, ще го направи изключително трудно.

• Това може да причини емоционални колебания - излишъкът от емпатия и връзка със собствените емоции може да повлияе твърде много на настроението. Като цяло лидерът трябва да бъде пример за сила и стабилност.

Обикновено прилагането на един от шестте емоционални стила на лидерство ще бъде от полза за компания или екип. Но понякога е необходимо да се прецени дали това е в интерес на работниците и целите на компанията.

Истинските лидери не правят тези грешки

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X