Напишете дума/думи за търсене

Как да подредим дома така, че да повлияем на цялото си благосъстояние

Това е тренд през последните години и се нарича биофилен дизайн.

Какво е биофилен дизайн

Biophilia (означава любов към природата) се фокусира върху вроденото влечение на човека към природата и природните процеси. Този тренд предполага, че всички ние имаме генетична връзка с природния свят, изграден чрез стотици хиляди години живот в естествени, природни условия.

Биофилен дизайн е термин, популяризиран от американския биолог Едуард О’Уилсън през 80-те години, когато той наблюдава как нарастващите темпове на урбанизация водят до разединяване с природния свят. С високите нива на миграция към градските условия в развития свят и нарастващите темпове в развиващите се страни Biophilia е от все по-голямо значение за нашето здраве и благосъстояние в застроената среда.

Biophilic Design използва тези идеи като принципи, за да създаде подход, насочен към човека, който, когато се прилага, подобрява много от пространствата, в които живеем и работим днес, с многобройни ползи за нашето здраве и благосъстояние.

Защо днес е толкова важен биофилният дизайн

Световната здравна организация очаква заболяванията, свързани със стреса, като психични разстройства и сърдечно-съдови заболявания, да бъдат най-големите фактори, допринасящи за заболяванията след 2020 г. С намалената връзка с природата, нарастващия натиск върху градското пространство и вездесъщото технологично присъствие ние имаме все по-малко възможности да възстановим нашата психическа и физическа енергия.

Включването на директни или индиректни елементи на природата в застроената среда е демонстрирано чрез изследвания за намаляване на стреса, нивата на кръвното налягане и сърдечната честота, като същевременно се увеличават производителността, креативността и самооценката на човека.

Бизнесгиганти като Apple, Google и Amazon инвестират сериозно в елементи на Biophilic Design. Доказано е, че тези принципи подобряват концентрацията, ангажираността и познавателните способности на служителите, но също така привличат и задържат персонала във „войната за таланти“.

Какви са предимствата на биофилния дизайн

През последните 35 години са проведени множество проучвания за ползите за изградената околна среда чрез подобряване на връзката с природата.

Дизайн на офиса: производителността може да се увеличи с 8%; нивото на благосъстояние с 13%; креативността се повишава с 20%.

Хотелиерски дизайн: гостите са готови да платят 23% повече за стаи с изглед към биофилни елементи.

Образователни пространства: увеличени нива на обучение с 20-25%, подобрени резултати от тестове, нива на концентрация и посещаемост.

Здравни помещения: времената за постоперативно възстановяване са намалели с 8,5%, а лекарствата за болка - с 22%.

Търговия на дребно: установено е, че наличието на растителност и озеленяване увеличава средните наемни цени на търговските площи, като клиентите посочват, че са готови да платят с 8-12% повече за стоки и услуги.

Домовете: могат да станат по-успокояващи и възстановяващи, като 7-8% по-малко престъпления се приписват на райони с достъп до природата, и могат да доведат до увеличение с 4-5% на цената на имота.

Как прилагаме биофилен дизайн

Необходимо е да се направят промени и да се обърне внимание на следните области:

  • оптимизация и организация на пространства с фокус върху човека
  • нива на топлинен комфорт
  • качество на въздуха, нива на токсини и вентилация
  • акустичен комфорт
  • подобрено естествено и изкуствено осветление
  • вътрешни и външни изгледи към природата
  • използването на текстури, шарки и цветове от естествени материали
  • включването на рекуперативни пространства

Изобилие от уют в малката къща

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X