Напишете дума/думи за търсене

Видове брачни режими

Бракът е съюз на двама души от всякакъв пол. Носи някои законови права или формалности, води до съществуването на различни ситуации по отношение на притежанията им.

Целта на тази статия е да се проучат различните брачни режими. Те са набор от правила, които определят икономическите интереси на съпрузите помежду си и отношенията им с трети страни.
Анализът на тази тема е от голямо значение, особено за да се разбере какво би станало с общите активи в случай на раздяла, независимо дали е заради смърт или развод.

Има три брачни режима: споделяне на печалбата, отделни активи и участие. Всеки от тях има свои собствени характеристики.

Режим на споделяне на печалбата
Това е най-често срещаният режим. Основните му характеристики са, че всички печалби и ползи, които всеки от съпрузите получава по време на брака си, стават общи активи.

По този начин, когато хората се женят и правят активите си общи, те са два вида:
• Лични вещи. Тези, които съпрузите са имали преди да да сключат брак - техните дрехи и всички лични предмети, които не са твърде ценни. Стоки и продукти, които те са придобили със собствени ресурси.
• Общи вещи. Тези, получени чрез работата на всеки един от съпрузите. „Плодовете“ и приходите, произведени както от лични, така и от общи стоки, както и от бизнеси, които са създали по време на брака си.
В случай на раздяла или развод може да бъде сложно да се разграничи кои активи отговарят на всеки партньор. За да отделят стоките, те трябва да направят опис на всички стоки.

Така може да се установи, че частната собственост принадлежи на партньора, който притежава собствеността. Съществува обаче опис на общите съществуващи активи и тяхната стойност за тяхното ликвидиране и разделяне.

Режим на отделни активи
Този режим установява, че всеки член на двойката притежава свои собствени активи и че няма общи. По този начин всеки човек управлява своите индивидуални активи. Така че, когато съпрузите придобият стоки заедно, и двамата ще се появят като собственици на споменатото имущество.
Основното предимство на този режим е, че в случай на раздяла или развод ще бъде много по-лесно да се ликвидира имуществото.

Участие в брачни режими
Тук всеки от съпрузите запазва икономическата си автономия по време на брака. Този режим носи характеристиките на предишните два.
Ликвидацията, която да се извърши, ако има развод или раздяла, е подобна на тази на режима на съпружеска съсобственост. Съществува обаче опис за определяне на началните и крайните активи. След като изчислението приключи, те могат да определят участието, съответстващо на всяко лице.

Други брачни режими
Има още два типични режима, които все още се използват в някои страни, въпреки противоречивите им характеристики.
• За съжаление, все още съществува режим на поглъщане на икономическата личност на жената от нейния съпруг. Тоест цялото имане на жената отива при съпруга й след брака. Този режим предполага, че жените нямат права по време на брака и дори след разпадането му. Това е сексистка и унизителна концепция, която не трябва да бъде законна никъде.
• Освен това режимът на съвместната собственост все още се прилага в някои нации. В този случай собствеността върху имота не е непременно прехвърлена на съпруга, а само неговата администрация и ползване. По този начин една жена запазва своите права на собственост, но не и кредитните си права.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X