Напишете дума/думи за търсене

4-те измерения на емоционалната интелигентност

Напоследък се говори много за значението на емоционалната интелигентност. Въпреки че това е изключително популярна концепция, има измерения и концепции, които са неособено познати на масата хора.

Четирите измерения на емоционалната интелигентност, базирана на способностите

1. Възприемане на емоции
Способността да се идентифицират емоциите в себе си и в другите. Това измерение е от основно значение за останалите измерения, тъй като включва самосъзнание и друго осъзнаване на емоциите, които след това могат да информират способностите за саморегулиране.

2. Улесняване на мисълта
Способността да се разбере как емоциите могат да се използват за предаване на информация и от своя страна да се използва това разбиране по начини, които са подходящи за контекста. Това измерение разглежда идеята, че не е достатъчно да си наясно с емоциите; трябва също да разберем какво означават и как се проявяват в уникални ситуации.

3. Разбиране на емоциите
Способността да се разбере как емоциите се комбинират и преминават и да се разбере значението на такива комбинации и преходи. Това измерение признава, че емоциите са многостранни и мимолетни и че някои хора са по-умели да разбират техните сложности.

4. Управление на емоциите
Способността да се регулира как емоциите на човек изплуват по време на взаимодействие с другите. Това измерение е важно с това, че директно поставя ситуацията на осъзнаване и саморегулиращи се процеси, специфични за емоциите в социалните условия.

Четирите умения за емоционална интелигентност

1. Самосъзнание
Разпознавате емоциите си и как те са свързани с мислите и поведението ви.

2. Социално осъзнаване
Разпознавате емоциите на другите. Това се проявява като по-съпричастно, така че разпознавате нуждите на другите. То може да се прояви и като съобразено със социокултурната динамика на ситуациите.

3. Самоуправление
Може да управлявате емоциите си по здравословни и подходящи за ситуацията начини. Може да отделите стимула от реакцията, така че да може да изберете да реагирате на стимулите по начини, които са най-подходящи.

4. Управление на взаимоотношенията
Вие сте в състояние да развивате и поддържате отношения с другите. Разбирате достатъчно добре емоциите, за да вземате адекватни решения, когато общувате, влияете и управлявате даден конфликт.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X