Напишете дума/думи за търсене

Какво пренасяме от предишните животи

Това е съхранението на информация в клетъчната памет на всяка една клетка на:

А. организма

Б. тялото

В. душевността

Д. духа

Е. енергийните тела

А. и Б. = организмът и физическото тяло са в единодействие помежду си също както духът и душата са единно цяло - нашата духовна енергийна същност.

Организмът и тялото са две взаимно допълващи се структури на физическо ниво - изражение на енергията в плътна материя.

В клетъчната памет на всяка една тяхна клетка се съхранява информация от три направления:

- от ембрионалната възраст. По време на бременността ембрионът телепатично чрез пъпната връв възприема от майката всички нейни изживявания, натрупва ги в жизнените си енергийни центрове, а и в някои конкретни органи. Това зависи какви емоционални обременявания възприема от начина на живот и усещанията на майката за себе си, за детето в утробата й, как тя общува с околния свят, с хората край себе си, как те се отнасят към нея...

- от изживяванията от всякакъв характер през всичките хиляди дни живот от мига на раждането до настоящия момент

- от преносите на недовършени истории от минали животи в настоящия като база, на която порастващото дете стъпва, за да усвоява важните житейски уроци, поуки, мъдрост. Познания, за които душата го е призвала да е в нова Програма Живот, в нова роля-превъплъщение.

Целият този обем информация носим постоянно със себе си, без да го осъзнаваме.

Без да разбираме, че организмът и тялото ни в конкретни моменти реагират със събуждане на спомени, извадени от клетъчната памет, за да ни покажат на какъв етап сме от своето развитие. Какви уроци са дошли на дневен ред да усвояваме, да преминаваме през тях, за които те ни подават сигнали и подсказват, като мъдри учители провокатори-мотиватори. Когато се научим да познаваме сигналната система на организма и тялото, тогава ще ни е много по-леко и лесно да ползваме помощта им и да се съхраняваме здрави. Да освобождаваме болките, заболяванията от мисията ми на известители за нас, насочващи ни какви са приоритетите за нас в живота и в нас самите.

В. = душевността обхваща психиката и нервната система. Те са обвързани с нашия разум и мисли (с егото ни), както и с емоциите, които провокират чувствата (в душата ни) да се проявяват, с които преминаваме през всички събития в живота си всеки ден.

Двете двойки: психика - нервна система (его=разум) и емоции - чувства (душа) участват в управлението на ежедневните процеси в нашия живот.

Чрез тях и в тях складираме огромен обем информация - позитивна и негативна, която тежи като енергийна обремененост върху нас и коства жизнена енергия за съхранението й вътре в нас.

Д. = духът съхранява в себе си информация от три направления:

- цялостната информация от натрупаните опитност и знания във всички наши минали животи. В предишни роли-превъплъщения - като мъж и като жена, която допълваме всеки ден с нова информация, опитности и познания от настоящия ни живот

- знанията, които душата усвоява в своето вечно учение в Духовния свят (У Дома)

- информацията, която духът носи на душата от своите вечни пътувания във всемирното космично енергийно пространство

Е. = енергийните тела (ментално, каузално, астрално, етерно, светлинно, духовно) поемат в своя светлинно енергиен спектър нюансите на всички наши изживявания.

Това се отразява на цветовия енергиен спектър на излъчване в нашата аура в тялото и като енергийно цветово сияние на духовната ни енергийна същност.

Тази информация може да се допълва с много конкретика, в различни аспекти и подразделения. Дори само това синтезирано знание е помощ за нас, за да сме наясно

- какво носим в себе си във всеки миг от живота ни

- как то ни влияе

- каква роля има за нас

- кога и защо се проявява

- какво да правим с тази изплуваща събудена в нас информация

- как да пречистваме клетъчната си памет в нейните 5 области

- как да се учим чрез нея

- как да успяваме да постигаме ползотворна резултатност в делата си чрез нея

Галя Йосифова е консултант по психология и персонален коуч.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X