Напишете дума/думи за търсене

Междузъбната агресия – как да я озаптяваме

Агресията може да бъде различна. Бурна, силна, показна. Или тиха, заплашителна, сдържана. Вторият тип е по-плашещ. Как да се държим, ако сме обект на междузъбна агресия?

Със сигурност сте забелязали как понякога гласът на някого, с когото сте в момент на конфликт, става по-тих, заглушаващ, думите се процеждат през зъби. С две думи, жертва сте на междузъбна агресия. При нея фразите се филтрират, изострят и удрят с неумолима точност там, където най-много ни боли.

Силната, обемна агресия се различава от изтънялата, подобна на конци, въпреки че съдържанието на думите може да е същото. Ако професионален актьор произнесе фразата „Мразя те“ по два начина, усещанията ще бъдат много различни.

„Придържането“ към агресията предизвиква повече страх, а понякога дори ужас. Дори признанието за любов, изречено със „стиснати зъби“, е по-вероятно да изплаши, отколкото да угоди.

Този ефект се дължи до голяма степен на интонацията, разбира се. Благодарение на артикулацията тя е доста специфична и я четем като агресивна. Но какво друго?

Междузъбната агресия рядко е просто епизод от живота на човека. Тя не се случва внезапно, а е присъща.
Да си мишена на такъв вид агресия, не е лесно, с тази форма е по-трудно да се изправиш пред нея и е по-трудно да се защитиш от нея.

Като цяло добра стратегия за посрещане на агресивни съобщения от събеседника е да се съсредоточите върху самата форма и да обсъдите как изграждате разговор помежду си. Ако това не помогне, тогава включете в действие фрази, подобни на: „не ми крещи“, „моля те, не използвай такива думи по мой адрес“, „ще продължа дискусията, ако спреш да се държиш арогантно“...

Какво да правим в случай на междузъбна агресия?

Призиви като „Моля, не ми говори бавно“, „Не стискай зъби, моля“, „Не ми съскай“ наистина ли са подходящи?
С подобни фрази съществува риск за влошаване на напрегнатата ситуация. Не е лесно да се намерят думи, които в конкретен случай да помогнат да се повлияе на формата на контакт.

Но съдържанието на разменените думи и съобщения става все по-отровно. Това е свързано с личностните черти на междузъбните агресори. Те знаят кои думи да използват, за да опустошат противника си.

В повечето случаи такива хора се характеризират с висока социална интелигентност и това им позволява успешно да изграждат тактики на унищожаване.

Контролираната агресия е по-безопасна от неконтролираната. Да, има много рискове при среща с втората, но начините за защита на вашите граници в този случай са по-очевидни и познати.

Ние не се страхуваме от конфликта сам по себе си, ако има ясни очертания. Несигурността, от друга страна, създава трудности в контакта. Трудно е да се оцени зарядът на гнева. Колко агресорът се сдържа и как контролира лавината от емоции в себе си?
При междузъбната агресия енергията не се разтоварва, остава вътре. От това не става по-спокойна ситуацията, а по-скоро обратното.

Има и друг стереотип по отношение на тази форма - той вероятно е свързан с черти като злоба и отмъстителност.
Проблемът е именно в това, че агресията се довежда до контакт само частично, показва се само нейната „зла“ част, а после влачи остатъчната енергия дълго време след себе си. Поради спецификата на агресията човекът, към когото е насочена, не се фокусира върху нея, не изгражда надеждна защита и не може да се концентрира върху предмета на разговора.

Или партньорът е с вдигнат гард и влиза в афект. Трудно е да устоиш на изблик на емоции, ако другият не влезе в контакт, а само инжектира отрова в дискусията.

Междузъбните агресивни хора се опитват да скрият своята уязвимост, правят се, че не им пука за повечето от нещата, които ги раняват.
Парадоксът е, че агресията между зъбите е именно маркер за уязвимост.

Препоръки за тези, които са обект на междузъбна агресия

  • Не губете усещането за формата на контакт, опитайте се да осъзнаете отношението си към нея.
  • Ако има нужда да промените тона на разговора - настоявайте за него.
  • Помнете уязвимостта на събеседника, не се опитвайте умишлено да я увеличавате, това няма да допринесе за сближаване и диалог.
  • Може да опитате да изясните как събеседникът е обиден, но е важно да разберете, че това може да увеличи чувството за уязвимост или срам, така че опитайте много внимателно.
  • Изградете вътрешна защита срещу „острите думи“ на събеседника, не позволявайте те да повлияят на емоционалното ви състояние, но кажете, че са неприятни за вас.
  • Ако видите, че събеседникът е твърде ангажиран с гнева си и не може да повлияе по никакъв начин на това, предложете да продължите с разговора, след като се поуспокои.
  • Ако сте стабилни и сте готови да устоите на тактиката на вашия междузъбен агресивен събеседник, по време на разговора му напомнете, че продължавате дискусията, въпреки факта, че изпитвате агресия. Това ще помогне и на двамата да усетите взаимните си граници.

Как да разпознаем социопатите сред приятелите си

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X