Напишете дума/думи за търсене

Признаци, че сме жертва на тормоз на работното си място

Тормозът на работното място, известен още като мобинг, се случва много по-често, отколкото би трябвало.

В наши дни той е забранен на практика в целия свят. Поради тази причина тези, които го упражняват, са усъвършенствали тактиката си, за да го направят по-малко забележим. Всъщност е сравнително лесно да се маскира зад по-малко очевидни нагласи като перфекционизъм или строгост към колегите.

Най-тревожният факт е, че много от жертвите на тормоз на работното място не знаят, че са обект на такъв. В някои случаи те дори стигат дотам, че намират за нормално малтретирането или дискриминационното или изключващо поведение.

Нека разгледаме някои признаци, които подсказват, че може да сте жертва на тормоз на работното място.

"За каквато и свобода да се борим, тя трябва да бъде свобода, основана на равенството."
Джудит Бътлър

1. Неравно третиране
Неравностойното третиране не се отнася непременно до по-голяма или по-малка близост в отношенията на работното място. Става въпрос за факта, че при сходни обстоятелства реакцията също винаги трябва да бъде подобна.

Например, ако колега направи грешка и той получи просто дружелюбна забележка, трябва да се приложи същото отношение към всички. По-голямото изискване, строгост или безразличие е знак за неравностойно отношение.

2. Агресивен език
Той невинаги следва прототипния път. Понякога може дори да приеме тона на професионален съвет „за ваше добро“.
Ако направите нещо нередно, грешката ви трябва да бъде посочена, но вашите мотивации или качества не трябва да се поставят под въпрос. Всъщност всяко споменаване на вас като личност, а не на вашата работа, е агресивно и може да се тълкува като тормоз на работното място.

3. Клевета
В този случай също често има тънкости, които се пренебрегват. Коментарите или критиките трябва да са насочени към вас и само към вас. Няма нужда те да се разпространяват публично. Нито пък е уместно някой да споменава публично някоя ваша отрицателна черта или да ви използва като пример. Всичко това трябва да се обсъди насаме с вас.

4. Явен или скрит натиск
Натиск възниква, когато се поставят изисквания, които не може да изпълните напълно. Например дава ви се малко време, за да завършите задача, да получите желан резултат или си поставяте нереалистични цели. Също така се случва, когато сте претоварени с работа или ви държат отговорни за нещо, което не е в рамките на вашите правомощия. Това са всички случаи на тормоз на работното място.

5. Ограничаване на прогреса
Това е един от най-трудните за откриване признаци на тормоз на работното място, тъй като границите на напредъка често са наистина неясни. Една индикация може да бъде фактът, че насилникът систематично отхвърля вашите идеи и предложения. Също така, че колегите ви имат възможности, които вие нямате, без видима причина. Например работа, в която никога не напредвате, дори и да няма възражения за представянето ви, може да е признак на тормоз.

6. Заплахи
Заплахите на работното място рядко са директни, въпреки че могат да бъдат. Те обаче обикновено са от завоалиран вид.
Едно е да се отбележи, че провал в определена област може да има отрицателни последици за вас. Съвсем друго е да се отправят сериозни предупреждения, без да се уточнява при какви условия и при какви обстоятелства те ще бъдат отрицателни.

7. Укриване на информация
Това се случва, когато колегите умишлено не успеят да ви предоставят информация, която е от решаващо значение, за да завършите работата си правилно. Или не ви я доставят навреме и по този начин спъват задълженията ви. Ако няма конкретна причина за недоставяне или забавяне на информация, това най-вероятно е тормоз на работното място.


8. Присмех
Близките роднини на присмеха са сатирата, иронията и намеците. Във всички случаи езикът се използва в тон на подигравка или сарказъм, за да обозначава вашата работа или вашата личност.
Комуникацията на работното място винаги трябва да е професионална. Ако останилет ще ви питат нещо, те трябва да го направят ясно и директно.

9. Широко разпространено недоволство от вашето представяне
Това се случва, когато независимо колко добре работите или колко сте ангажирани, това никога не е достатъчно, за да удовлетворите шефа си. Също така се случва, когато представянето ви е добро, но ви забелязват само когато направите грешка. Това е тормоз на работното място.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X