Напишете дума/думи за търсене

Мразите черни котки и не стъпвате върху шахти? Дали нямате ОКР?

Редовно се страхуваме от нещо и не се смята за ненормално, ако някой се върне от улицата, за да провери дали е изключил ютията. Съзнанието ни често се измъчва от тревоги и проблеми, но ако това се е превърнало в устойчив модел, може би е добре да се прочетете какво представлява обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР).

Обсесията се определя от психиатрите като натрапчиви, повтарящи се, непродуктивни мисли, което е нормално човек да изпитва от време на време. Компулсиите пък са натрапчиви, повтарящи се и непродуктивни действия, които се изпълняват ритуално. Компулсивното поведение също е характерно за всеки човек и то има много общо със суеверията – спомнете си как като деца сме прескачали шахтите или сме смятали номерата на колите. Някои от тези „игри” се съхраняват и в зряла възраст: не минаваме под стълба и търсим настойчиво четирилистни детелини.

Понякога съблюдаваме внимателно тези ритуали, друг път не, но когато имаме под ръка дърво, чукаме на него за всеки случай и не сме очаровани, ако черна котка ни мине път. Но без да се впрягаме прекалено. Това е нормална човешка реакция.

При обсесивно-компулсивното разстройство желанието да се извърши ритуалът (тоест, компулсивното действие), е много силно и трудно преодолимо. До такава степен, че човек не може да се успокои, докато не изреди поредицата от заклинателни действия. Често е нужно многократно повтаряне на ритуала, докато настъпи относително спокойствие. Невъзможността да се изпълни ритуалът предизвиква в компулсивно-обсесивната личност извънредно висока степен на тревога, което се отразява на настроението и поведението. С развитието на ОКР човек се нуждае от все повече и повече време за изпълнение на суеверните си действия, което затруднява всекидневния живот и социалното му поведение.

Съществуват много различни категории хора с ОКР, но според лекарите най-разпространени са следните:

„Чистници” – страхуват се от замърсяване. По правило те постоянно чистят и мият ръцете си без реална необходимост.

„Надзорници” – непрекъснато проверяват всичко (дали е изключена печката, дали е заключена вратата). Действията им са свързани с мними опасности.

„Съмняващи се” и „грешници” – страхуват се, че у тях не всичко е идеално, че ако не изпълнят някакъв ритуал, ще се случи нещо лошо или ще бъдат наказани.

„Математици” – държат на реда и симетрията. Може да имат суеверия относно определени числа, цветове или други условности.

„Скъперници” – опасяват се, че ако изгубят дадена вещ, ще се случи нещастие, затова упорито трупат предмети, които не са им нужни или не използват.

Причини за възникване на ОКР

До скоро се смяташе, че ОКР е рядко заболяване, но според едно изследване от него страда 3% от населението в развитите страни. По правило симптомите се появяват в тийнейджърска или в детска възраст. Мъжете и жените са еднакво засегнати от обсесивно-компулсивното разстройство, но при мъжете признаците се проявяват в по-ранна възраст. Сред жените най-разпространени са „чистниците”, а сред мъжете – „надзорницте”. Лекарите все още не могат да кажат със сигурност какво предизвиква ОКР. Предположението е, че болестта се развива в следствие от отношенията в семейството като строга дисциплина, семейни скандали и високи родителски изисквания.

Важно!

Ако имате натрапчиви мисли или действия, това все още не означава, че страдате от ОКР. При наличие на обсесивно-компулсивно разстройство тези мисли и поведения създават сериозни проблеми и съществено нарушават всекидневието и отношенията с околните.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X