Напишете дума/думи за търсене

Какво представляват конфабулациите и защо се случват?

Спомените не са точно преструктуриране на събитията. Всеки човек може да си спомни случка по различен начин и да твърди, че точно така се е случило. Това е деформация на реалността поради загуба на информация.

Ярък пример за това се среща при възрастни хора, които имат сериозно неврокогнитивно разстройство (сенилна деменция). Те са убедени, че са преживели нещо по съвсем различен начин от действителните събития.

Има пет критерия за класифициране на тези когнитивни промени.
Конфабулациите произхождат от изкривяването на спомените, за да се разбере какви са те.

1. Спонтанни конфабулации
Този първи тип конфабулация е кратък. Това е фантастична идея, утвърдена като реална от даден човек, по ясен начин. Това обикновено се случва при пациенти със синдром на Корсаков.

2. Провокирани конфабулации
Често се среща при хора с амнезия. Нещо подобно се случва, когато здрав човек се опитва да запази някаква информация принудително за дълги периоди от време.
Например ученето за изпит може да доведе до неуспехи в паметта за извикване на наученото. Някои понятия могат да бъдат разменени и да се твърдят като верни по време на теста, въпреки че те не отговарят на реалността.

Старостта увеличава риска от преживяване на сенилна деменция, обикновено свързана с изработването на спомени, които никога не са се случвали.


3. Прости провокирани конфабулации
Тези изкривявания се появяват, когато човек трябва да запомни подробно информация. Нека си представим за момент, че сте забравили списъка за пазаруване и се опитвате да си спомните какво пише. Може несъзнателно да купите нещо, което не е било във вашия списък, но въпреки това сте убедени, че е било в него.

4. Моментни конфабулации
Този тип отказ на паметта е най-често срещаният тип конфабулация и историите може да са фантастични, но напълно надеждни.

Например, когато пациентът говори за своите планове с всички подробности, но те изобщо не са осъществими. Често се среща в при възрастни хора, които твърдят, че ще отидат да посетят своите приятели от детството, въпреки че те може би вече са починали.

5. Фантастични измислици
Този тип конфабулация е най-интензивен поради високата откъснатост от реалността. Тези промени в реалността са често срещани при психотични пациенти и такива с паралитична деменция.

Какви симптоми са свързани с конфабулациите?
Симптоматиката на конфабулациите варира в зависимост от това кое основно разстройство ги причинява. Най-характерните симптоми на болестта на Алцхаймер са когнитивни дефицити, умствен спад и проблеми с паметта.

• Деменцията е свързана с увреждане на паметта с нервност
• Шизофренията е мисловно разстройство, акустични халюцинации и параноя
• Синдромът на Корсаков е загуба на скорошна памет, мания и повтарящо се поведение
• Асоматогнозията е невъзможност за интегриране на собствените части на тялото или за разпознаването им, има фалшиви усещания, свързани със загубата на крайник

Възможни причини за конфабулации
Причините за нарушенията на паметта, които произвеждат конфабулации, са резултат от увреждане на фронталната област на мозъка. Засегнатата област е базалната предна, където са орбитофронталната и вентромедиалната области.
Има три теории, които се опитват да обяснят причините, поради които възникват конфабулации.

1. Дисфункция на паметта
Тази теория гласи, че конфабулациите са форма на амнезия. Че неуспехите в паметта за извикване са начин за осмисляне на непълни спомени, които човек може да извлече.

2. Изпълнителна дисфункция
Тази хипотеза твърди, че провалите в паметта, които водят до конфабулации, се случват, когато има сериозни умствени ограничения по отношение на планирането и поставянето на конкретни цели.

3. Двойна хипотеза
Тук подходът не изключва нито един от предишните постулати. Всъщност поддържа, че конфабулациите се дължат на дефицит в изпълнителните процеси (висши функции на съзнанието), в допълнение към провалите в паметта.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X