Напишете дума/думи за търсене

Признаци, че не сте ценени на работа

Всички ние се нуждаем от уважение, внимание и признание на работното си място.

Прекарвате поне една трета от живота си именно там, а това, което се случва в службата, има силно въздействие върху вашето психично здраве, благополучие и общо удовлетворение. Различни фактори влияят на тези чувства. Един от най-важните е степента, в която се чувствате оценени и признати. Но какво се случва, когато не сте неглижирани в работата си?

В идеалния случай всички фирми и организации трябва да имат за приоритет служителите им да се чувстват ценени, удовлетворени и подкрепяни в професионалното си израстване. Не само за благосъстоянието на индивида, но и за благоприятното въздействие върху компаниите.

Удовлетворението от работата е тясно и положително свързано с производителността. Това се разкрива в статия, публикувана в списание Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y Sociedad.

Въпреки този факт повечето хора не се чувстват оценени в службата си. Според данни, предоставени от фирмата за консултации и анализи Gallup, само 21 процента от работниците в световен мащаб са ангажирани с работата си. Това е така, защото необходимите подобрения не се използват, за да се признае тяхната стойност и да се задоволят техните нужди.

Как да разберете дали не сте ценени на работа? Ето някои знаци.

1. Не се признава вашата стойност
Трудовият договор е сделка. Вие предлагате вашето време, знания и опит в замяна на заплата. Но вашите работодатели също трябва да признаят добрата ви работа, особено ако сте ангажирани, усърдни и решителни служители.

2. Няма възможности за повишение
Един от ключовете за поддържане на мотивацията за работа е наличието на възможност за повишение. Затова всяка компания, която цени работниците си, трябва да ги предлага. Те могат да варират от увеличение на заплатата поради стаж, опит или години работа до опция за поемане на по-големи отговорности или повишение.

Проучване, проведено от PayScale, показва, че желанието за по-висока заплата или чувството, че я заслужават и не я получават, е един от основните ключове, които карат служителите да напускат работата си.

3. Не сте чути
Една организация се състои от група хора, които обединяват своята работа и усилия за постигане на целите. Въпреки че има йерархия и мениджъри, които ръководят всеки проект, служителите трябва да имат възможност да изразят своите мнения.

Ако вашият глас не се чува във вашата компания, няма място за вашите предложения за подобрение и никой не чуе вашата обратна връзка. Това е един от признаците, че не сте ценени на работното си място.

4. Чувствате, че нямате значение
Както се посочва в ръководството, разработено от Gallup, компания, която цени и уважава служителите си, ги кара да се чувстват важни като човешки същества. Трябва да има открито и разбиращо отношение от страна на супервайзорите, времева гъвкавост, както и желание за решаване на всякакви спорове.

Компаниите, които се стремят само да се възползват от служителя, упражняват прекомерен натиск, за да гарантират, че ще постигнат поставените цели, но не се интересуват от благополучието на работника. След това се генерират стрес и синдром на прегаряне, които влияят негативно върху
удовлетвореността и психичното здраве на служителите.

5. Вие сте заседнали
Вашата работа е средството за развитие на вашия потенциал. Тя ви предлага нови предизвикателства, адаптирани към вашите интереси и способности.

Организация, която упражнява добро лидерство, мотивира и насърчава личното развитие на своите служители. Помага им да идентифицират и преодолеят слабостите си и предоставя възможности за учене. Ако се чувствате блокирани и не виждате никакви възможности и няма подкрепа за вас да растете и да се подобрявате, вашата компания може да не ви цени.

6. Не може да бъдете себе си
В крайна сметка вниманието, уважението и признанието на работата ви липсват, ако не ви е позволено да бъдете себе си. Една от основните отговорности на отделите по човешки ресурси е да постигнат добро съответствие между служителите и техните позиции. Затова винаги трябва да се съобразяват с качествата на служителя и изискванията на работата.

Ако притежавате страхотни умения и интерес към работата в екип и сте поставени в изключително конкурентна позиция, ще се чувствате неудобно и неудовлетворени и вашите качества ще бъдат пренебрегнати. Компания, която ви цени, знае как да разпознае вашите силни страни и ви позволява да ги прилагате ежедневно.

Вашето вътрешно състояние ще ви помогне да разберете дали не сте ценени на работа
Не е необходимо да има тормоз или изключване от всякакъв вид, за да не се чувствате ценени на работа. Това, което прави разликата, са малките ежедневни действия и преди всичко културата и стилът на работа на организацията.

Малките фирми и мултинационалните компании не могат да бъдат измервани с една и съща скала, тъй като техните ресурси и средства не са еднакви. Вашето вътрешно състояние е най-добрият начин да разберете дали сте оценени, уважавани и признати в работата си. Ако не, безпокойството, тъгата, недоволството и разочарованието ще бъдат постоянни ваши спътници.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X