Напишете дума/думи за търсене

Какво е синтетично мислене и за какво се използва?

„Всичко, което сме, е резултат от това, което сме мислили.“
Сидхарта Гуатама

Мислите са плод на ума. Те се появяват поради различни процеси, независимо дали са рационални и логични или са причинени от по-абстрактни процеси като въображението.
Известният американски педагог и философ Джон Дюи (1859-1952) определя мисълта като резултат от това, което вече знаем, нашата памет и това, което възприемаме.
Според Дюи, използвайки тези три аспекта, ние осмисляме събитията и създаваме и измисляме идеи. От това произтичат мислите.
Някои мисловни процеси ни карат да отразяваме, докато други ни карат да спорим, анализираме, синтезираме, обобщаваме и изследваме.
Има и един задълбочен, специфичен начин на мислене, наречен синтетично мислене.

Какво е синтетично мислене?

Понятието синтез се отнася до представяне на едно цяло благодарение на фокуса върху най-интересните или най-забележителните му части. Речникът Merriam-Webster дефинира синтеза като състав или комбинация от части или елементи за образуване на едно цяло.

Синтетичното мислене е видът мислене, който човек използва, когато трябва да намали размерите на обектите или процесите, за които се учи, да ги кондензира или да ги обедини в по-малка опаковка.
Тя включва най-забележителните части от всеки раздел. По този начин може да разглеждате много различни части като цяло, вместо поотделно, като помагате за опростяване на нещата.
Посредством синтетично мислене може да обясните дадено явление или събитие чрез неговата роля или функция, която изпълнява в по-голяма система.

Примери

Синтетичното мислене може да бъде един от начините за изучаване на различните органи на човешкото тяло. Всички сме наясно с органите в по-големите системи (ендокринната, храносмилателната, сърдечносъдовата и нервна...). В същото време тези системи работят в още по-голяма система, самия човешки организъм. Разглеждането на по-малките компоненти на по-голямата система е един от начините за използване на синтетично мислене.
Друг пример, когато този тип мислене е полезен, е полезността му да стигнете до заключения в разговори или дебати. Използвате го, когато трябва да обобщите текст, опит, книга, филм и т.н.


Свързано с аналитичното мислене

Аналитичното мислене е обратното на синтетичното мислене. Докато аналитичното мислене има за цел да раздели нещо на по-малки, независими части, синтетичното мислене групира информация заедно.
От друга страна, аналитичното мислене се опитва да реши или обясни всяка част, както и да събере тези обяснения, за да дефинира цялото. При синтетичното мислене се случва обратното: по-малките части се обединяват, за да създадат смислено цяло.
За да стане по-визуално и да разбере по-добре тези концепции, представете си болничен екип. Ако използвате аналитично мислене, бихте анализирали всеки член на екипа поотделно - неговия принос, интереси и задачи.

Използвайки синтетично мислене, бихте взели всеки член на екипа и бихте ги обединили като едно цяло, като еки
п. С други думи, бихте размислили върху това, което екипът би могъл да постигне заедно, предимствата, как функционират отделните специалисти като цяло и т.н.

Създаването на синтетично мислене

Аналитичното мислене заедно със синтетичното мислене създават това, което се нарича системно мислене. От своя страна, системното мислене ви позволява да интерпретирате цяло, съставено от различни части, за да вземате решения.

Може да намерите и други определения за този вид мислене, като това на Франсиско Саес. Той потвърждава, че системното мислене се опитва да разбере насоките, които определят как се държат различните системи, как си взаимодействат и как влияят една върху друга. С други думи, това е тип мислене, който е много мащабен и свързва различни неща помежду си.

Всеки начин на мислене може да бъде полезен за една или друга
задача.
В края на краищата най-важното е когнитивната гъвкавост. По този начин може да адаптираме всеки тип мислене към съответната задача.

Хелене Дойч - огледалото на Фройд

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X