Напишете дума/думи за търсене

5 разлики между нарцисизъм и самочувствие

Нарцисизмът и самочувствието са противоположни в своите мотивации и формите, които създават.

Основната разлика между нарцистичен човек и човек с високо самочувствие е представата за себе си. Нарцисистите се поддават на преувеличено и изкривено чувство за важност. От друга страна, тези с добро самочувствие изпитват вътрешно удовлетворение, което е по-малко надуто, но по-легитимно.

Нарцисистът търси благополучие и сигурност чрез преувеличен образ на себе си, който в действителност е изкривено самовъзприятие. Той показва истински вътрешен вакуум, в който се крие несигурен човек.

Докато човекът с високо самочувствие основава своето благосъстояние на задоволителни взаимоотношения. Той не придава прекомерно значение на представата си за него. Да бъдеш уверен в себе си, означава да нямаш нужда да преувеличаваш или изтъкваш успехите пред другите, а просто да се наслаждаваш да ги празнуваш.

„Не мислите ли, че е странно, когато някой е сложил свои снимки навсякъде? Сякаш се опитва да докаже, че съществува."
Кандис Бушнел


Асертивност срещу нуждата от внимание
Човек с високо самочувствие е напорист. Той знае как да слуша и да избира кога да говори. Прави това със знания и винаги добавя стойност към разговора. Притежава емоционална и социална интелигентност. Освен това е търпелив и знае, че когато му дойде редът, ще има валидно мнение.

Нарцисистът, от своя страна, като се има предвид неговото прекомерно преклонение пред собствения си образ, се нуждае от внимание. Той винаги ще се опитва да бъде в светлината на прожекторите. Центърът на купона. Да уведоми всички, че е там. Той се нуждае от постоянно поклонение от другите.

Емпатия
Друг начин, по който нарцисистите и самоуверените хора се различават, е способността им да бъдат съпричастни. Човек със здраво самочувствие може да развие чрез социално взаимодействие търпението и съпричастността, които са от съществено значение за активното слушане.

Докато нарцисистът мисли само за себе си и своя образ. Следователно, човек със здраво самочувствие е в по-добра позиция да се свързва с околните. Като нямате наложителната нужда да угаждате, може да се съсредоточите върху това да се поставите в „обувките“ на другите. Това ще ви улесни да разберете различни гледни точки, идеологии и чувства.

Егоизъм и сътрудничество
Друг знак, по който може да различим нарцисист от човек със здраво самочувствие, е егоизмът. Лесно е да се мисли, че някой, който мисли само за себе си, е пълен със себелюбие. В действителност този човек е толкова изпълнен със съмнение в себе си, че е най-лошият си враг.

Докато човек с високо самочувствие знае кога и как да покаже щедрост и да сътрудничи на останалите, нарцисистът не е способен на това. Ако няма да се възползва от дадена ситуация, трудно може да положи усилия.

Арогантност срещу състрадание
Арогантността също е разлика между нарцистичните хора и тези със добро самочувствие. Докато първите не показват състрадание към никого, освен може би към себе си, хората със самочувствие наистина обичат другите и имат чувство за ценност. Те оценяват красивото предизвикателство да помагат на околните.

Нарцисистът в своята арогантност обикновено е агресивен, завистлив и трябва да доминира над другите, за да се чувства добре. Той не може да носи на критика и колкото и неутрална да е тя, ще е склонен да я приеме лично. Той няма да се учи от грешките си, защото му е много трудно да ги види и най-вече да ги приеме.

Нарцистичен човек и човек със здраво самочувствие могат на пръв поглед да изглеждат много сходни. С течение на времето обаче може ясно да видим разликите между двете личности.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X