Напишете дума/думи за търсене

Фройд и други атеисти, които промениха света

Връзката между човека и Бог или пълното отсъствие на Бог е тема, породила много от най-красивите истории и най-смелите противоречия на всички времена. Когато хората бъдат попитани за идеята за Бог, те са склонни да се етикетират като атеисти, агностици или вярващи.

Идеята за Бог, която е дефинирана и прокламирана от повечето монотеистични религии по света, е възприета от милиони човеци и около нея са организирани голям брой общества. В някои случаи скептицизмът кара хората да отричат не само идеята за Бог, но и други интуитивни или енергийни концепции като закона на кармата или закона на привличането.

Това, че си атеист, не те прави по-добър или по-лош човек
Отвъд това дали сте получили религиозно възпитание или не, някои хора са вярващи, а други не са. При всички случаи вашата система от вярвания не ви прави по-добър или по-лош човек.
В скорошен експеримент, проведен от Жан Десети - невролог и психолог от Чикагския университет, с деца на възраст между 5 и 12 години в шест страни с различни култури (Канада, САЩ, Йордания, Турция, Южна Африка и Китай), той открива, че учениците, които не са възпитани с религиозни ценности в семействата си, са по-щедри, когато става въпрос да споделят нещата си с други деца, които не познават. Любопитно, меко казано.

През цялата история много хора са се определяли като атеисти твърдо и убедено, въпреки че са рискували да бъдат погубени. Те просто изразявали своите вярвания и начина си на възприемане на човешките социални взаимоотношения свободно и от коренно различна гледна точка.

Кои са някои от най-известните и противоречиви атеисти?

Айн Ранд
Марксистката мисъл често се разглежда като най-антагонистичния начин за разбиране на обществото по отношение на религията. Създателят на "обективизма" се противопоставя и на двете идеологии, твърдейки, че за всеки, който се стреми да бъде различен, следването на идеи като религия или комунизъм е
пагубно.

„От всичко, което мога да събера, определението за Бог е това, което човешкият ум не може да схване. Като рационалист, буквално мислещ и вярващ, че е морално задължение да мислиш това, което казваш, вярвам на думите на хората, които са направили горното определение, съгласен съм и им се подчинявам: не го разбирам.
Айн Ранд

Айн Ранд демонстрира агностична неолиберална философия, която е много добре приета от някои интелектуални и артистични среди, които копнеят тази индивидуалистична идеология да бъде обяснена по по-дълбок начин. Въпреки че си противоречи през целия си живот по някои социални и политически въпроси, тя е непоколебима в своя атеизъм до смъртта си.


Алберт Айнщайн
Ако е имало човек, който е бил разпитван дали подкрепя или не идеята за Бог, това е бил този известен учен и създател на теорията на относителността. Айнщайн е убеден атеист, въпреки че в действителност се обявява публично за агностик в опит да се справи с академичните враждебности.

Той изобщо не се интересува от религията и концепцията за Бог не е централна в неговите теории или в живота му. В една от своите декларации, в отговор на огромния интерес да се научи неговото мнение по въпроса, Айнщайн обяснява, че за него, ако Бог съществува, това би било, че Той е всеобхватен с недуалистична природа, който напълно противоречи на конвенционалната идея, приета от повечето хора, които следват монотеистична религия.

Карл Маркс
Той е германски интелектуалец от еврейски произход, който заедно с Фридрих Енгелс основават научния социализъм, модерния комунизъм, марксизма и историческия материализъм. Работата на този философ е невъзможно да се синтезира, но е ясно, че той директно отхвърля идеята за Бог, религията и съществуването на социални класи.

„Човекът е доминиран от продукта на собствената си глава, както е доминиран в капиталистическото производство от продукта на собствената си ръка.“
Карл Маркс

Въпреки че тези идеи изглеждат несвързани, когато се разработят, се открива тяхната перфектна логика и съгласуваност. За да бъде по-свободно, обществото трябва да се опита да бъде възможно най-егалитарно и справедливо, нещо, което се постига чрез действие и социален разум. Ако изоставите тази кауза и се присъедините към идеали като Бог или парите като начин за решаване на проблеми, обществото и неговата организация се сриват.

Зигмунд Фройд
Днес в света на психологията Зигмунд Фройд е еднакво почитан и мразен. Разбира се, има и умерено отношение към този противоречив невролог, признавайки работата, която е свършил по онова време, но вярвайки, че влиянието му върху психиатрията в съвремието е напълно непропорционално и че само малка част от неговите теории са подкрепени от науката.

„Би било много хубаво, ако имаше Бог, който е създал света и беше доброжелателно провидение, и ако имаше морален ред във вселената и живот след смъртта. Но е много поразителен факт, че всичко това е точно такова, каквото сме длъжни да желаем да бъде."
Зигмунд Фройд

По този начин бихме могли да определим Фройд като любител на изучаването на човешките същества, човек, който постоянно търси причините зад сложното поведение на възрастни, настоявайки да предостави универсално и красиво обяснение на нашите най-интимни и субективни светове.

За Фройд идеята за Бог няма място в обяснението на сложните човешки взаимоотношения и представлява регресия в зрелостта и ангажираността.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X