Напишете дума/думи за търсене

Ефектите от непрякото насилие върху децата

Насилието в семейството винаги има дълготрайни последици, пряко или косвено.

Освен конфликта между съпрузите, съществуват много други страхове и съмнения, които могат да засегнат семейството. Те могат да имат отражение както пряко, така и косвено върху децата.

Какви последствия може да има тази ситуация върху тях?

Насилие върху дете
Психологическото насилие в семейството, насочено към дете, често се прикрива зад паравана на възпитанието. В тези случаи се цели да се пречупи волята на детето, като по този начин се превърне в послушно и покорно същество. Децата в тези ситуации не са в състояние да реагират, намирайки се под диктатура на мълчанието.

Психологическото насилие, насочено към деца, се проявява чрез вербално насилие, презрително поведение, емоционално отхвърляне, противоречиво възпитание и непропорционални изисквания спрямо възрастта на детето. Този вид семейно насилие, което никога не е незначително, може да се упражнява както косвено, така и пряко.

Последиците от непрякото насилие в семейството
Психологическата злоупотреба и непрякото насилие засягат децата чрез рикошет. Това е така, защото самото насилие се упражнява от единия от родителите спрямо другия. Това се прехвърля върху децата. Родителят агресор ще използва средства за вербална комуникация (презрение, обиди, лъжи и др.), както и невербални. Той може също да чупи вещи и предмети и да проявява насилствено поведение като побой.

Следователно децата също стават жертви заради простия факт, че са свидетели на това. Те отказват да се дистанцират от нападнатия родител. Свидетели са на конфликта и на всички щети, нанесени от ситуацията. Поради тази причина те започват да се изолират. Всъщност те губят способността си за индивидуализация поради ситуацията, в която се намират замесени.


Дългосрочни последици от непряко насилие
Тази ситуация на изолация може да има сериозни последици за децата. Ако не намерят начин да се справят сами, те ще се окажат с тежък товар от страдание, което ще възпроизвеждат с други хора и в други ситуации. Това е така, защото с течение на времето родителят агресор предава омразата към партньора си и върху децата си.

Нееднозначните ситуации, които децата преживяват, могат рано или късно да доведат до тяхното самоунищожение. Това се дължи на чувството им на несигурност и моменти на объркване, на които са подложени по един или друг начин. Злонамереното и омразно поведение и лошите намерения на агресивния родител ги въвеждат в една безкрайна спирала, от която не могат да избягат.

Накарайте детето да плаща за собствените си страдания
Понякога децата интернализират негативен образ за себе си, защото чувстват, че това е това, което заслужават. Това се дължи на факта, че родителят агресор толкова често ги е унижавал. Интересното е, че често се случва родителят да е страдал от подобно отношение в собственото си детство.

В тези случаи, ако детето му е щастливо или успешно по някакъв начин, това става непоносимо за родителя. Защото изпитва нужда да накара хлапето да плати за собственото му страдание, минало или настояще. Децата могат лесно да бъдат манипулирани с емоционално изнудване, тъй като те нямат граници на своята толерантност и винаги извиняват хората, които обичат. Защото малчуганите винаги са готови да простят на родителите си, сами да поемат вината и да се опитат да ги разберат.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X