Напишете дума/думи за търсене

Христо Борисов: Нашата мисия е прозрачност и добри практики в бизнессредата

Христо Борисов е професионалист в сферата na риск мениджмънта, застраховането и финансите с над 25-годишен опит както в България, така и в чужбина. Христо е работил за множество международни компании. През последните 15 години е привлечен в „Аон корпорация“ да управлява дружества, които се нуждаят от стабилизиране и устойчив растеж в няколко държави в Централна и Източна Европа. Професионалният му опит също така включва управлението няколко мащабни сливания и закупуване на компании.

Христо получава основното си образование в Холандския колеж в Мексико сити. Още на 20 години завършва първото си висше образование в УНСС София с магистърска степен по Маркетинг и Мениджмънт, след което през годините образованието му продължава в множество международни университети като Astridge Business School, UK, George Washington, US, Insead, France.

Какви ценности изповядва вашата компания и какъв е трендът, който желаете да създадете?

- В глобален и исторически аспект индустриите, свързани с предоставяне на финансови и консултантски услуги, са били обект на обследвания по отношение на прозрачността, с която се предлагат тези услуги. От много години международните компании и индустрията като цяло се бори с този вид проблеми, като беше създадено и понятието Compliance, което най-общо може да се обобщи като група от правила, които компаниите и индустриите възприемат с цел подобряване прозрачността на бизнес средата и промотирането на най-добрите практики. България, приобщавайки се към европейския свободен пазарен механизъм, през годините срещна определени препятствия в сферата на прозрачността на извършване на бизнес и най-вече се сблъска с тежки корупционни практики, които ограничаваха конкурентноспособността както на местния, така и международния пазар, и ефектираха негативно растежа на националната икономика.

От момента на основаването на компанията преди повече от 20 години като представители на американска компания ние сме били винаги участник в създаването на различни добри практики, както и постоянен адвокат за налагане на прозрачност и премахване на всякакви корупционни практики не само в нашата индустрия, но и във всички останали. Нашата компания винаги е била инструмент за въвеждането и създаването на правилата за коректно бизнес поведение (Compliance). Това не винаги е било лесна задача, особено преди 15-20 години, когато започнахме да работим в това направление, тъй като много от правилата, които прилагахме, бяха неразпознаваеми за местните порядки на правене на бизнес и създаваше предпоставки в много случаи нашата компания да не може да спечели дадена сделка заради принципите, които изповядваме. Въпреки това не променихме през годините нашата линия на поведение, и отстоявахме позицията за спазване на правилата на прозрачност при правене на бизнес с цената на много бизнес транзакции, в които отказахме участие, но гледахме на това като на инвестиция в бъдещето. Настоявахме, че единственият начин, по който следва да се спечели една сделка, независимо от вида индустрия, е чрез предоставянето на безспорна добавена стойност, а не на база други субективни фактори. Бяхме напълно убедени, че това е единственият път, по който можем да създадем една по-добра и прозрачна бизнес среда в държавата, която ще подкрепи изграждащите се пазарни механизми, които всички ние от бизнеса бихме искали да заработят в пълна сила. С течение на времето все повече дружества в България припознаха този начин на извършване на бизнес и успяхме да привлечем все повече участници в каузата за подобряване на бизнес средата у нас. От днешна перспектива смея да твърдя, че резултатите, които постига България в сферата прозрачност на бизнес дейността, са много добри, и дружества като нас, които са инвестирали в този процес с години, в момента се възползват най-пълноценно от създаващите се нови възможности за правене на бизнес.

Живели сте дълго време в чужбина в различни държави, като последните години сте прекарали в Чехия. Може ли да бъде сравнявана България с Чехия, която е считана за един от шампионите на прехода?

- Честно казано, такова сравнение би било доста несправедливо. Най-малкото, защото след Втората световна война двете държави са били на съвършено различно ниво на индустриализация, икономика и развитие на гражданското общество, за съжаление в полза на тогавашната Чехословакия.

И все пак парарел съществува. България, както и Чехия, е хъб за изнесено производство на световни производители от цял свят макар и в различни мащаби. В последните години видяхме бум в развитието на IT фирми в България, както и растеж на БПО сектора по подобие на това в Чехия, свързано основно с обслужване на чуждестранни клиенти.

Как българгаската икономика се вписва във все по-глобализиращата се световна икономика и може ли нашата държава да се възползва от предимствата, които притежава?

- България определено има своите преимущества за привличане на повече чуждестранни инвестиции. За да могат подобни сектори като лека промишлленост, електроника, и услуги, свързани с БПО, да продължат да съществуват в България и да бъдем притегателна сила за такъв вид бизнес, следва в бъдеще да обърнем внимание на устойчивостта на бизнес модела, а тя е свързана с принадената стойност, която нашите дружества генерират. А именно от дестинация с основно предимство евтина работна ръка, да вървим към принадена стойност свързана с високи технологии и ноу-хау, които са много по-устойчиви на конкуренция, идваща от други изгряващи подобни държави-дестинации за изнасяне на производсво и услуги.
България поради недостигналия си максимален капацитет има възможността да бъде по-гъвкава и да отговаря по-бързо на постоянно променящите се изисквания на чуждестранните инвеститори и потребители и от там да защити своето конкурентно преимущество.

Как според вас се отразява Ковид кризата на европейската и в частност българската икономика като част от нея?

- Досега не сме имали такива прецеденти като пълно затваряне на държави и икономики, каквито преживяхме през Ковид кризата. Но така или иначе в различните фази на кризата глобалната икономика реагираше с движение нагоре и надолу, движения, които бяха успоредни на нарастването или на спадането на оптимизма за справяне с Ковид вируса. Като например, когато започнаха публикации за откриване на ефективна ваксина срещу Ковид и нейното внедряване, се забеляза и оптимизъм на финансовите пазари, което се отрази мигновенно на покачване на акциите на фондовата борса. Същевременно при новината за това, че ваксините не предпазват от заболяване, но ограничават вредния ефект на болестта върху човешкото тяло, ентусиазмът на инвеститорите охладня и отново видяхме колебливост в кривата на възтановяването в отрицателна посока. Като цяло в момента следва да гледаме тренда на кривата на икономическо развитие, а той е в положителна посока и разтеж на икономиките.Какво смятате за вълната от инфлация, която ни залива в момента. Какви са причините и какъв ще бъде трендът за в бъдеще?

- Много сложен и комплексен въпрос, на който едва ли мога да дам точен отговор, но мога да споделя неангажиращо мнение на база различните източници на информация, до които имам достъп. Като цяло ми се струва, че инфлационните процеси са свързани с възтановаването на кривите на търсенето и предлагането. Очевидно инфлационният натиск върху стоките, които ползва крайният потребител, идва от два основни източника. Единият е цената на енергоносителите. Едва ли някой може да коментира конкретни причини, но е факт наличието на огромно увеличение на цената им. Другата причина, която се цитира, е тъй наречената верига на доставките, която не се възстанови напълно след затварянето и ограничването на икономиките в различните географии по света по различно време.

По отношение на това каква инфлация ни очаква в бъдеще, и тук мненията на експертите са разделени на две. Например Централната Европейска банка твърди, че инфлацията в момента е временна и догодина част от цените на стоките ще се възстановят или инфлацията ще спре. Същевременно опонентите смятат, че инфлационните процеси ще продължат и през следващи периоди. Според мен, гледайки исторически на тези процеси, обикновено няма връщане назад при цените и най-вероятно инфлацията ще продължи да расте, подпомогната от сложните геополитически и икономически интереси на държавите основни производители на енергия и суровинни. Ненапълното възстановяване на веригите на доставка или видоизменението им в един постковид свят също ще доведат до повишаване на цените на доставките към производителите.

Научихте ли формулата за здраво семейство или още я търсите?

- Извадих късмет! Първо аз съм женен по любов, както се казва. С моята съпруга се познаваме повече от 20 години и сме женени от 17 години. Имаме две деца - София и Криста - на 12 и 15 годни.
Дължа на моята съпруга изключително много - на първо място това, че имам семейство благодарение на грижите и любовта й. Моето професионално развитие винаги е било много важно за мен и аз съм поставял огромен фокус върху това. През годините съм изкарвал дълги часове на работното си място, което нямаше да е възможно без безусловната подкрепа на моята съпруга, която е поемала бремето на много семейни ангажименти сама. Нейното търпение и подкрепa бяха подложени на изпитание отново преди няколко години, когато реших отново да се върна на учебната скамейка и да защитя магистърска степен по Бизнес администрация в университета Инсеад във Франция. Това беше допълнителен ангажимент към вече натовареното ми ежедневие като изпълнителен директор на дружество. Прибирайки се късно вечер след работа, имах само няколко минути за семейството и децата, преди те да си легнат, а аз да седна на изкуствена светлина и да подготвям уроци до 1-2 сутринта. Моята съпруга не само създаваше домашния комфорт, за да мога да се концентрирам върху това, което вършех у дома, но също така ми вдъхваше кураж в трудните монети, за да мога да продължа напред в това, което тя знаеше много добре, че обичам и желая да постигна.


Как се отнасяте към силните жени? С подозрение, внимание, страх, уважение?

- Не бих делил силните хора на мъже и жени. Но все пак по темата: имал съм трима преки ръководители, които са били жени, и трите изключително способни лидери и съм научил много от тях. В последното си бизнес начинание си партнирам с дама, която е невероятно волеви човек, с открита обществена позиция и силозно подпомагаща различни социални каузи, като същевременно е и незаменим бизнес партньор.

Какви съвети бихте дали на своето 20-годишно “аз” и от какво бихте се отказали, ако бяхте с днешния опит и мъдрост?

Не е задължително да се преминава през всяка стена с главата напред :) Не е задъжително да се печели всяка битка и в загубата има поука, важно е да се спечели “войната”!

Фотография: IvaBor

Интервюто е част от проекта на „24 часа“ и списание „TREND“, който нарекохме „Мъжете, които задават TREND“. То е естествено продължение на суперуспешното списание „Жените, които променят“, което беше издадено през пролетта на 2021 г. и разказаше историите на успеха на едни от най-влиятелните жени в България. „Мъжете, които задават TREND“ сега ни води в мъжкия свят и ни среща с лидери и изтъкнати визионери във всички области – от икономиката, бизнеса, спорта, културата и стила на живот.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X