Напишете дума/думи за търсене

Коя област е една от най-дискриминиращата жените

Много хора смятат, че неравнопоставените права между половете са нещо от миналото, но това не може да бъде по-далеч от истината. Все още живеем в общество, което облагодетелства мъжете в ущърб на жените. Въпреки напредъка, постигнат от феминисткото движение, мачизмът все още съществува.

Едно от най-забележителните доказателства за това е липсата на жени на ръководни постове. Традиционно обществото винаги е третирало лидерството като мъжко нещо. Въпреки че все повече свикваме да виждаме жени на отговорни позиции, делът на дамите лидери все още е много малък.

Разлики между мъжете и жените по отношение на лидерството
През последните десетилетия изследователите са провели различни проучвания, за да се опитат да открият връзката между лидерството и женската дискриминация. Една от най-ранните хипотези, които са изследвани, е дали има различия между мъжете и жените в лидерството. По-специално дали това са причините за оскъдното количество жени на властови позиции.

Изследователите Игли и Джонсън провеждат метаанализ през 1990 г. на 162 проучвания за лидерството. Те анализират различното поведение на мъжете и жените на властови позиции. Резултатите показват, че има различия между половете в поведението на лидерите.

Мъжете са склонни да бъдат по-авторитарни, агресивни и много ориентирани към задачи. Жените обаче водят с по-демократичен стил на участие, ориентиран към здрави взаимоотношения. И двата стила са тясно свързани с половите стереотипи, които съществуват в днешното общество.
Изследванията на лидерството ни показват, че демократичните, участващи и ориентирани към взаимоотношенията лидери са по-ефективни от тези, които не са.

Тогава как е възможно жените, които имат черти на „добър лидер“, да не заемат толкова много позиции на власт?

Последиците от лидерството и женската дискриминация
Ще обърна внимание на два ефекта, които възникват поради мачизма и които възпрепятстват достъпа на жените до лидерски позиции. Важно е да се разбере, че макар да няма изрично неравенство между половете, имплицитният мачизъм в нашето общество има еднакво вредно въздействие върху жените като цяло.


Ефектът на стъкления таван
Този термин се отнася до съществуването на невидима бариера, която не позволява на жените да достигнат ръководни длъжности. Влиянието на половите стереотипи е причината за тази бариера.
Поради предразсъдъците, които обграждат жените, откриваме, че последователите отхвърлят легитимността им като лидери. Освен това има силна тенденция да се свързват властовите позиции с мъжкия пол. Авторът Вирджиния Е. Шейн въвежда термина „мисли като мениджър - мисли като мъж“ във връзка с това явление.

От друга страна, стъкленият таван води към циментовия покрив. Циментовият покрив се отнася до онези ситуации, в които жените се ограничават в достигането на властови позиции. Това се случва и поради подразбиращия се мачизъм в половите стереотипи, което кара жените да вярват, че трябва да направят това, което обществото очаква от тях.

Ефектът на стъклената скала
Но какво се случва, когато една жена достигне ръководна позиция? Тук се проявява стъклената скала.

Тя се отнася до факта, че когато жените достигнат лидерски позиции, те са склонни да бъдат несигурни. Също така тези позиции имат по-висок риск от провал и са склонни към критика. Изглежда, че „мисли като мениджър - мисли като мъж“ спира да има ефект, когато лидерската позиция се занимава с по-рискови неща.

Следователно, когато компаниите трябва да запълнят властови позиции с по-голям риск от провал, те обикновено търсят да наемат жена. В резултат на това се натъкваме на явлението „мисли кризисно – мисли като жена“. Основните хипотези, които се опитват да го обяснят, са тези, които заявяват, че жените имат по-голяма способност да управляват кризи.

В заключение е важно да се осъзнае, че неравенството между половете все още съществува в света. Има някои начини, по които може да се борим с него - чрез проучване и критично осъзнаване на всички социални, културни и образователни аспекти, които насърчават връзката между лидерството и дискриминацията при жените.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X