Напишете дума/думи за търсене

По тези характеристики разпознаваме насилниците

Разбира се, специфичните характеристики на всеки насилник могат да варират. Въпреки това може да определим някои характеристики, които повече или по-малко допълват профила на всички индивиди, които малтретират хораи същества около тях.

1. Несигурност
Насилниците се чувстват изключително несигурни за себе си и за света. Липсата на сигурност ги прави недоверчиви, ревниви и контролиращи. Въпреки че могат да изглеждат като наистина уверени хора, това е само маска, която компенсира чувството им на несигурност.

2. Слаби социални и комуникационни умения
Насилниците изпитват затруднения да се отнасят с другите по удовлетворяващ начин. Те имат проблеми с общуването и изразяването на своите мисли и емоции. Тези недостатъци правят невъзможно за тях да разрешават конфликти по неагресивен начин.

3. Липса на емпатия
Насилниците имат проблеми с разбирането на психическото и емоционалното състояние на другите. Поради това им е трудно да си представят в съзнанието как може да се чувства другият човек по отношение на тяхното малтретиране.

4. Агресивност
Насилниците са агресивни. Те се опитват да се наложат над другия, използвайки страх, срам и вина. Без съмнение, агресивността е една от основните характеристики на всички насилници.

Тя им служи за поддържане на контрол и упражняване на власт.

5. Зависимост
Насилниците са склонни да бъдат зависими. Това е така, защото се нуждаят от друг човек, с когото да се валидират и разсеят чувствата си на самота и изоставяне. Всъщност те се нуждаят от някого единствено за да покажат колко са силни и уверени.

6. Ниска толерантност към фрустрация
Насилниците не са в състояние да се саморегулират и да понасят ситуации, които ги фрустрират. Това ги затруднява да управляват негативни или неприятни чувства като стрес. Неспособността им да се самоуправляват се изразява в раздразнително поведение.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X