Напишете дума/думи за търсене

Графология - какво казва почеркът за нас

Графологията се определя като техника, използвана за изучаване на психологическите характеристики на хората чрез формите и линиите на техния почерк.

Това може да предостави информация на експертите за личностните черти или тяхното емоционално състояние в момента, в който е написано.

Характеристики за наблюдение
Графологията се фокусира върху 8 черти, които предоставят разнообразна информация:
• Размер: представа за себе си и самочувствие
• Наклон на буквите: емоционално здраве, инициативност, способност за размисъл върху нещата и склонност към използване на интуиция или логика.
• Форма: културно ниво, интелектуално ниво, естетическо чувство на човек.
• Натиск: жизненост и здраве
• Скорост: умствена ловкост, коефициент на интелигентност
• Посока на линиите: емоционално състояние
• Свързани или отделни букви: комуникация, емоционално здраве, начин на общуване с другите
• Ченгелче над й: внимание и прецизност

Графолозите вземат предвид други аспекти като използването на главни букви, разстояние между думите и подпис.


Личностни черти чрез почерк
Анализът на личностните черти се основава на проективни техники, които предполагат, че почеркът разкрива несъзнателни аспекти на нашето поведение.

• Отвореност към нови преживявания (фактор О): тази черта показва креативност и гъвкавост. Неорганизираният и непропорционален почерк, екстремният натиск, бързото и нарастващо могат да сочат към тази черта.
• Отговорност (фактор C): Показва високо ниво на компромис, някой дисциплиниран, точен и внимателен. Почеркът, който насочва към тази черта, е ясен, пропорционален, организиран и със средно малки букви.
Екстровертност/интровертност (фактор Е): хората с високо ниво на екстровертност са общителни, словоохотливи и уверени. Почеркът, който характеризира тази черта, е ясен, едър, нарастващ и свързан. Напротив, почеркът на интровертните хора е съсредоточен, малък, проста типография, бавен и с лек натиск.
• Любезност (фактор А): уважителен човек, толерантен и спокоен. Почеркът, който е често срещан при тази черта, е ясен, четлив, организиран, едър, със среден натиск и бавно нарастващ.
• Емоционална стабилност (фактор Н): справя се с проблемите спокойно и решително. Почеркът, който би могъл да показва емоционална стабилност, е организиран, стегнат, стегнат, ъглов, бавен, с силен натиск, прав и със сплотени пропуски.

Подписи и инициали в графологията
Подписът е личен и неподражаем. Той съдържа черти, които е много трудно да се плагиатстват напълно. Нашият подпис е нашият печат за идентичност и според експертите може да предостави много информация за нашата личност.

Една от най-важните характеристики при анализиране на подпис е дали името е четливо или не. Ако може да се прочете с пълна яснота, това може да означава, че лицето е човек, който има ясни цели, е отговорен, има високо самочувствие и е балансиран. Ако подписът е труден за четене, това може да означава, че лицето е тревожно, нетърпеливо и избягва отговорност.

Подписи, които изобщо не могат да бъдат разшифровани, показват, че лицето има затруднения с приемането на власт и е объркан относно действията си.

Важно е и колко бързо се подписваме. Бързината може да представлява личността на някого, който не обича да чака, нетърпелив е, който обича да свършва нещата бързо. По-бавният почерк би бил по-характерен за някого, който е замислен.

Различни приложения на графологията
В областта на психологията това е инструмент, който заедно с други може да помогне за развитието на психологическия профил на пациента. В медицината може да се използва за ранно откриване на неврологични патологии като алцхаймер.

Може да бъде полезна и в сферата на образованието. Смущения в ученето като дислексия могат да бъдат наблюдавани чрез анализ на почерка. В съдебната област може да бъде от голяма полза при анализиране на предсмъртни бележки, за определяне кой е извършил престъпление или за наблюдаване на насилствени или подозрителни черти.

Съдиите изискват повече експертни доклади за разкриване на личностни черти или агресивни и насилствени тенденции.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X