Напишете дума/думи за търсене

12 причини за психологическо безплодие

Всяка година все повече жени и мъже, двойки се обръщат към лекари, психолози, специалисти за помощ за решаване на репродуктивните им проблеми.

И ако преди около 20 години се смяташе, че предимно безплодието на двойката е свързано с нефертилността на жената, сега все по-често се открива мъжкото безплодие. Предлагам обаче да заменим думата „безплодие“ с израза „нереализирано желание да имам деца“, тъй като това определение е по-близо до истината.

Каква е причината за такъв нарастващ брой хора с нереализирано желание да имат деца? Защо някои двойки нямат проблеми със зачеването и раждането, докато за други създаването на дете и докарването му на този свят става проблематично и се превръща в основната цел на живота?
Може би трябва да го разгледаме от различни гледни точки: психологическа, медицинска, духовна и психосоматична.

Съществуват 12 причини за психологическо безплодие.

Първата причина са страховете (страх от раждане, страх от бременност, страх за нероденото дете, страх от общественото мнение и т.н.)

Втората причина е „екологичността” на целта да имаме дете (има ли място за детето в живота на бъдещите родители?)

Третата причина е истинността на желанието да имаме дете (понякога желанието да има дете не е продиктувано от самата жена, а общественото мнение и истинското желание на майката няма нищо общо с него)

Четвъртата причина е несъвместимостта между мъж и жена (психологическа и физическа несъвместимост)

Петата причина е конфликт с родителите, бъдещите баба и дядо

Шестата причина е психологическата възраст (да се усещате като дете или като стар човек, а децата и възрастните хора не могат да "произведат" деца), неродени (абортирани) или починали деца в семейството

Седмата причина е фиксирането (всички мисли са само за раждането на дете, постоянно очакване)

Девета причина - вторични ползи от това, че нямате деца

Десетата причина са обърканите роли в семейната система (например дъщерята изпълнява психологическата роля на майката за всички членове на семейството или съпругата изпълнява психологическата роля на дъщеря на съпруга си)

Единадесетата причина е нарушение на баланса на мъжете и жените

Дванадесетата причина е липса на вяра, постоянно желание да се контролира всичко.

Това не е пълен списък.

Причините могат да възникнат на нивото на личната система на индивида или на нивото на други системи, към които лицето принадлежи - причини, произхождащи от родителското семейство, по-рядко големи системи (общество, група, регион, държава).

Ако обобщим всички възможни причини за нереализираното желание да имам деца, тогава стигаме до нарушение на основните закони на системата: интегритет и развитие.

Целта на функционирането на човека като система е да продължи живота, т.е. раждане и възпитание на деца.

Човекът е система с пирамидален принцип на изграждане (пирамида на Маслоу). В тази система се разграничават три нива или подсистеми: най-ниското ниво е телесното; средон - ментално, интелектуална и емоционална сфера; върхът на пирамидата е духовният елемент, или свръхсъзнанието. Всяко от тези нива се стреми към интегритет и развитие.

За да дойде здраво дете в нашия свят, трябва да има баланс на всички нива на човешката система. И тъй като нашата цивилизация еволюира, тя се нуждае от хора с по-високо ниво на развитие.

Човешката система има свои собствени закони на организация, според които нейните нива имат йерархия и в цялата система върхът е елемент. Връзката между нивата вътре в пирамидата е подчинена на законите на хармонията (правилото на "златното сечение"). Тези характеристики на системата осигуряват нейната динамична стабилност и възможност за развитие.

С прости думи, за да се развие, човек първо трябва да осигури основните си нужди (храна, дрехи, жилища, безопасност, здраве, защита от вируси), психически (психическо състояние на човека, основни емоционални нужди на човек в грижи и любов), интелектуални и емоционални (способност за изграждане на взаимоотношения, управление на емоции, ниво на емоционална интелигентност).
Ако нуждите на някое от нивата не са задоволени по една или друга причина, тогава по-нататъшното развитие е трудно и човек среща трудности и пречки в живота си. Ако няма приемане на случващото се, възниква съпротива, която потиска процеса на по-нататъшно развитие.

Съпротивата поражда психична болка. Човек страда, изпада в депресия, измъчва се от страхове и всякакви разрушителни мисли за себе си. Появяват се различни телесни симптоми и заболявания, които често се считат за причини за безплодие.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X