Напишете дума/думи за търсене

Детето ми не говори, но разбира всичко

Преди да се разтревожите, че детето ви не говори, трябва да обърнете внимание на някои признаци, свързани с езиковото му развитие.

Всяко дете има свой собствен темп на съзряване и учене. Ето защо едно прохожда или проговаря по-рано от друго, но обикновено и двете деца го правят в рамките на очакваното време.

Въпреки това, когато настъпването на крайъгълен камък в развитието се забави, тревожността и загрижеността на родителите изплуват на повърхността. Един от най-ярките примери е езиковото развитие. Когато детето ви не проговори веднага, както сте очаквали, цялата ви среда задейства аларми. И сякаш това не е достатъчно, бомбардирането от информация, която намирате в интернет, ви отдалечава все повече и повече от отговора на основния ви въпрос: Трябва ли да се тревожа за това?

Въпреки че всяко дете съзрява със собствено темпо, различните насоки за развитие или етапи имат възраст на завършване, която е определена чрез научни изследвания.
Макар че всяка необичайна ситуация изисква потвърждение от компетентен специалист, това са някои аспекти, които трябва да вземете предвид по отношение на развитието на речта на вашето дете.

Първата година от живота: От бърборенето до първите думи
През първата година от живота типичната форма на устна комуникация е бърборенето. Състои се от прости звуци, които постепенно стават по-сложни, докато стигнат до повтарящите се срички, като "ма-ма-ма".

До 12-месечна възраст детето обикновено вербализира една дума, въпреки че може да не я произнася перфектно.
Най-важното в този етап е, че малчуганът е склонен да имитира звуците, които родителите му издават, когато говорят.

Втората година от живота: От думи към фрази
Между 12 и 15 месеца бебето трябва да може да разбира прости инструкции. Например да донесе любимата си играчка. Но това не означава, че то е способно да изрази подобна идея.
Някои от признаците при дете, които могат да послужат като аларма на този етап, са следните:
• То не е стреснато или изненадано от близките шумове, сякаш не ги е чуло.
• Детето не издава вокализации, дори не повтаря това, което казват възрастните.
• Никога не отговаря на името си, когато го повикат.
• Няма никакво намерение да общува с родителите си, нито да иска нещо, нито да споделя емоция с тях.

Защото детето не говори
Причините, поради които детето не говори, могат да варират значително и понякога са много по-сложни, отколкото си мислим.
• Промени в устата или небцето
• Слухови нарушения
• Забавяне в придобиването на модели на съзряване (включително език)
• Нарушение на езиковото развитие
• Разстройство от аутистичния спектър
• Скръб, семейни конфликти или други стресови ситуации (раздяла, преместване, раждане на брат или сестра, смърт на любим човек)

Препоръки за проследяване на речевото развитие на вашето дете
През първите години от живота присъствието на родителите и подкрепящата среда са ключови фактори за развитието и ученето. Затова е важно да прекарвате време с децата и да насърчавате игрите, подходящи за възрастта им.

Положителни навици за стимулиране на езика
• Говорете с тях: Важно е да ги научите как се наричат различните предмети, така че да ги включат в своя език. Правете го ясно и бавно, за да могат да разберат и усвоят речника.
• Споделяне на опит: Преживяванията представляват покана към децата да изразят себе си, а също и към диалог между двама души.
• Използване на музика и четене на приказки: Това помага да научите говорим и писмен език. Добре е да се възползвате от промените в тона на гласа в зависимост от ситуацията, както при разказването на истории.
• Извършвайте упражнения за физическа стимулация: Например издухване, за да придружите подвижността на устата или практикуване на определени думи, така че да се научат да поставят езика върху небцето.

Друг важен момент е да наблюдавате поведението на родителите, тъй като понякога децата не говорят, защото нямат възможност да го направят. Много родители свикват да тълкуват сигналите на децата си и да предвиждат техните искания. Това потиска детето, тъй като изразяването е ненужно.

Има и случаи, когато всеки път, когато детето проговори, то се коригира от възрастните. В резултат на това много деца избират да мълчат или просто да сочат с пръст. Когато това се случи, трябва да промените начина, по който го адресирате. Например, вместо да кажете „това не е хартия, това е молив“, по-добре кажете: „О, искаш ли молива?“.

Ако детето ви все още не говори...
Когато става дума за дете, което не говори, перспективата може да изглежда плашеща . Най-важното е да се консултирате своевременно със специалист и да наблюдавате учебния процес на вашето дете.

Уважаването на собственото време на всяко дете също предполага да бъдете внимателни или чувствителни към неговите нужди. Имайки предвид това, спазването на рутинните медицински прегледи е ключов фактор за наблюдение на растежа и съзряването на вашето мъниче.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
X